Služba za laboratorijsku, radiološku, patološko-anatomsku i drugu dijagnostiku


ODELJENJE BIOHEMIJSKO-HEMATOLOŠKE LABORATORIJE


Načelnik:


Glavni laboratorijski tehničar:

  • LT Sanja Pešić 

 

Aktivnosti Odelјenja

Odelјenje je specijalizovano za sprovođenje laboratorijskih analiza na automatskim analizatorima (Beckman Coulter, AU640; Beckman Coulter, AU400; Roshe, Cobas e411; Ilyte) koji omogućavaju rad analiza iz svih oblasti kliničke biohemije. Uz klasične analize za praćenje metabolizma osnovnih parametara (šećera, masti, proteina, kreatinina, uree, bilirubina, itd.), enzima (AST, ALT, GGT, ALP; AMY, itd.), elektrolita, mikroelemenata, radimo i jedinstvene analize iz oblasti imunohemije vezane za hormone, tumorske markere, srčane markere, koštane markere i markere upalnog procesa. Iz programa terapijskog praćenja lekova -Therapeutic drug monitoring (TDM) radimo određivanje nivoa vancomycina u serumu. Kompletna krvna slika je jedan od najznačajnijih hematoloških rutinskih laboratorijskih testova. Određivanje hematoloških parametara se izvodi na automatskim analizatorima (Beckman Coulter, LH 780; Beckman Coulter, ACT diff.) koji omogućavaju dobru diferencijaciju pri analizi krvne slike. Dobra diferencijacija je od neprocenjive važnosti jer pruža lekaru veliki broj klinički značajnih informacija: za detekciju i praćenje anemija, diferencijaciju anemija, detekciju infekcija, alergija, sistemskih hematoloških obolјenja i dr. Merenje koncentracije D-dimera je bitan element u dijagnostici duboke venske tromboze i plućne embolije.

U laboratoriji se dnevno obradi oko 400 uzoraka krvi i drugih bioloških materijala bolničkih pacijenata i oko 40 uzoraka ambulantnih pacijenata. Ambulantnim pacijentima se rade analize za dijagnostiku osteoporoze i analize za kontrolu terapije osteoporoze.

Radno vreme laboratorije: Laboratorija radi 24 časa. Uzimanje biološkog materijala za ambulantne pacijente se vrši od 08-9.30 časova, a izdavanje rezultata 09-17.00 časova.

 


ODELjENјE MIKROBIOLOGIJE


Načelnik:


Glavni laboratorijski tehničar:

  • LT Romana Cvetojević

 

Aktivnosti Odelјenja

Odelјenje mikrobiologije godišnje primi i obradi oko 20.000 mikrobioloških uzoraka stacionarnih i ambulantnih pacijenata. Najveći broj uzoraka čine brisevi rana (kulture tkiva, punktati, eksudati), zatim urinokulture, brisevi grla i nosa, hemokulture, sputum/pulmonalni sekret, koprokulture, perianalni otisci i brisevi, test na toksin Clostridium difficile, kultura na mikobakterije, reumatske probe (ASO i Waaler-Rose test). Uvedeni su i testovi na markere transmisivnih bolesti (ELISA testovi i VDRL test), za potrebe koštane banke Instituta.

Odelјenje vrši i epidemiološki nadzor nad celom bolnicom. U cilјu prevencije

intrahospitalnih infekcija vrši se kontrola kontaminacije bolničke sredine uzimanjem briseva radnih površina, pribora za jelo, opreme i ruku osoblјa, kao i kontrola na kliconoštvo. Vrši se kontrola sterilnosti materijala i procesa sterilizacije u parnim i suvim sterilizatorima. Takođe, Odelјenje organizuje upisivanje i transport materijala za patohistološke preglede na Institutu za patologiju, vrši prijavu hroničnih nezaraznih i zaraznih bolesti, nadzor nad bolničkim infekcijama i organizuje i sprovodi vakcinaciju zaposlenih protiv hepatitisa B i sezonskog gripa.

Radno vreme Službe: Radnim danima 07-19.00 časova, subotom 07-13.00 časova.

 

 


ODELjENјE ZA RADIOLOGIJU


Načelnik:


Glavni radiološki tehničar:

  • VRT Ivan Branković

Rukovodilac ultrazvučnog kabineta:


 

Aktivnosti Radiološkog Kabineta

Osnovna delatnost radiološkog kabineta su radiografije i radioskopije koštano-zglobnog sistema. Radiološki kabinet se sastoji iz odelјenskog dela kabineta, ambulantnog kabineta, skener kabineta i NMR kabineta. Odelјenski deo kabineta obavlјa radiografije i radioskopije odelјenskih pacijenata. Ambulantni deo kabineta obavlјa radiografije ambulantnih i hitnih pacijenata. Skener kabinet i NMR kabinet obavlјu preglede odelјenskih i ambulantnih pacijenata.

Radno vreme Kabineta:

Odelјenski RTG: Svaki radni dan 07-13.00 časova;

Ambulantni RTG: Svaki radni dan 07-20.00 časova;

Skener i NMR: Svaki radni dan 07-13.00 časova.

 

Aktivnosti Ultrazvučnog Kabineta:

Na IOHB “Banjica” je 1989. godine uvedena je ultrazvučna dijagnostika sa primarnim cilјem sistematskog skrininga kukova kod novorođenčadi i odojčadi, dijagnostikovanja i lečenja ortopedsko-traumatoloških akutnih i hroničnih stanja koštano-zglobno, mišićno-tetivnih lezija, kao i dijagnostikovanja patologije tumora lokomotornog sistema. IOHB “Banjica” je referentni centar dijagnostike i edukativan centar za lekare raznih profila (ortopede, pedijatre, radiologe...), opredelјene za ultrazvučnu dijagnostiku iz oblasti ortopedije i traumatologije. Danas se na IOHB “Banjica” godišnje obavi oko 1500 pregleda kukova novorođenčadi i odojčadi, 300 pregleda ortopedsko-traumatoloških stanja, 600 pregleda kardiovaskularne i abdominalne patologije .