Služba za tumore i slične bolesti


Načelnik:


Glavna sestra:

  • VMS Zagorac Marija

 

Aktivnosti Službe:

Odelјenje se bavi hirurškim lečenjem tumora i tumorima sličnih lezija koštano-zglobnog sistema. Tumori mogu biti porekla kostiju i drugih vezivnih tkiva, benigni ili maligni. U okviru rekonstrukcije defekata kostiju koriste se različite biološke metode (transplantacija), kao i masivne endoproteze. Odelјenje je jedinstveno u zemlјi, ali i u regionu, tako da značajan segment rada čini lečenje pacijenata koji dolaze iz okolnih zemalјa. Na Odelјenju radi i Sarkoma konzilijum u čijem radu učestvuju lekari sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije. Konzilijum je referentan za sve onkološke centre u zemlјi.

Sarkoma konzilijum: Četvrtak 11.30 časova, predavanje dokumentacije do 9.00 časova istog dana;