Kičma u dece i odraslih

 

Za preciznije informacije možete posetiti stranicu: https://www.mojdoktor.gov.rs/

 

Klikom na link pogledajte spisak informatora. 

Link: Informatori

 

Lekar

Ambulantni dan

Vreme

Ambulanta

Dr sc. med. Vladimir Lalošević

Petak

pre podne

ambulanta 4

Prim. dr Aleksandar Ćurčić

Petak

pre podne

ambulanta 5

Prim. dr Budimir Ješić

Petak

pre podne

ambulanta 6

Dr Draža Dožić

Petak

pre podne

ambulanta 7

Dr Oleg Krneta

Petak

pre podne

ambulanta 1

Mr sc. med. dr Stanko Miličković

Petak

pre podne

ambulanta 3

Dr Dejan Marinković

Petak

pre podne

ambulanta 2

Klinički asist. dr sci. med. Marko Aleksić

Petak

pre podne

ambulanta 15

Dr Velјko Milosavlјević

Petak

pre podne

ambulanta 15

Dr Milan Mirković

Petak

pre podne

ambulanta 20

 

Informatori za pacijente:

Anestezija (41MB)

Cervikalni sindrom (5MB)

Deca: Zlostavljanje (55MB)

Diskus hernija (8MB)

Ekstenzori trupa i trbušna muskulatura (74MB)

Higijena ruku (66MB)

Hirurško lečenje reumatoidnog artirtisa (8MB)

Osteomijelitis (46MB)

Osteoporoza (28MB)

Osteoporoza: Fizikala (8MB)

Postoperativna kičma (111MB)

Povreda kičmenog stuba (55MB)

Pravilna ishrana (58MB)

Prevencija i lečenje dečije osteoporoze (35MB)

Skolioza (7MB)

 

Informator za roditelje (2MB)