Služba za naučno-istraživačku i obrazovnu delatnost


Pomoćnik direktora za obrazovni i naučno-istraživački rad:


Rukovodilac Službe za naučno- istraživačku i obrazovnu delatnost:

  • Dimitrić Nataša

 

 Aktivnosti Službe:

Specijalna ortopedsko-hirurška bolnica je 1965. godine registrovana kao naučna ustanova. Odelјenje za naučno-istraživački rad osnovano je 1. februara 1973. godine, spajanjem biblioteke i fotolaboratorije, a izborom dr Milana Mitrovića za načelnika. Od strane lekara Bolnice septembra 1970. godine pokrenut je prvi broj časopisa “Acta orthopaedica Iugoslavica.” Na čelu ovog odelјenja u narednom periodu su bili: dr Zdeslav Milinković, dr Branko Sbutega, dr Goran Čobelјić i dr Vesna Nikolić (od januara 2016). Danas osnovna delatnost Odelјenja je praćenje svih naučnih i stručnih sastanaka i skupova na kojima se razmatra problematika vezana za ortopedsku hirurgiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, plastičnu hirurgiju, opštu hirurgiju, takođe školovanje i stručno usavršavanje zdravstvenih radnika i saradnika svih profila . Odelјenje koordiniše i rad  Instituta i Medicinskog fakulteta u Beogradu, posebno u domenu sticanja i reizbora naučnih zvanja (koja nisu direktno vezana za fakultet). Jedna od glavnh delatnosti ovog odelјenja je planiranje i sprovođenje Kontinuirane medicinske edukacije (KME) medicinskih radnika sa srednjom, višom i visokom stručnom spremom (medicinskih sestara i tehničara, lekara različitih specijalnosti i drugih medicinskih radnika i saradnika). Važan deo aktivnosti odelјenja je praćenje učešća naših zdravstvenih radnika u projektima i studijama koje organizuju različite institucije iz zemlјe i inostranstva.

 

Dimitrić Nataša, rukovodilac Službe

 

 

ODSEK ZA PRAĆENјE I UNAPREĐENјE KVALITETA RADA:

Odsek se stara o stalnom unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite u saradnji sa Komisijom za unapređenje kvaliteta rada. Ova aktivnost se kontinuirano sprovodi i od strane sestara i tehničara zaduženih za rad na unapređenju i kontroli kvaliteta zdravstvene zaštite Ustanove, što ujedno i predstavlјa osnovni zadatak Odseka. Institut je stekao status prve ortopedske akreditovane ustanove 2012. godine (na period od 3 godine) i 2015. godine (na period od 7 godina), zahvalјujući nesebičnim zalaganjima članova akreditovanih timova na čelu sa koordinatorom Prim. dr sc. med. dr Vesnom Nikolić. Od decembra 2015. godine svi zaposleni su u mogućnosti da se informišu o internim temama i dešavanjima na Institutu u elektronskom časopisu “Institut info”. Visok kvalitet naših usluga, vodeća pozicija na tržištu i društveno odgovorno poslovanje uz neprekidan rad na dalјem pobolјšavanju je prioritet rukovodstva i svih zaposlenih. Takvim nastojanjima i opredelјenjima obezbeđujemo ispunjenje očekivanja i potreba pacijenata i ostalih zainteresovanih strana.

 

Nataša Dimitrić, šef Odseka