Služba za specijalističko konsultativnu delatnost


Načelnik službe:


 

Aktivnosti Službe:

Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost pruža sveobuhvatnu specijalističku delatnost iz oblasti interne medicine, pedijatrije, opšte hirurgije. Bavi se dijagnostikom i lečenjem širokog spektra bolesti pružajući usluge:

  • Prvih internističkih/pedijatrijskih pregleda
  • Kontrolnih internističkih/pedijatrijskih pregleda
  • Konzilijarnih pregleda
  • Pregleda pacijenata u trijažnoj ambulanti Hitne službe Instituta
  • Pregleda pacijenata sa osteoporozom
  • Ehokardiografskih pregleda
  • Specijalističko konsultativnih pregleda
  • Subspecijalističkih pregleda kardiologa
  • Subspecijalističkih pregleda iz oblasti terapije bola
  • Zdravstvenog prosvećivanja pacijenata Instituta

U organizacionom smislu Služba funkcioniše sa sedam internista, dva pedijatra i dva opšta hirurga. Radno vreme ambulanti gde su internisti/pedijatri raspoređeni,  kao i nedeLjni raspored lekara redovno se ažurira i dostupan je na sajtu Instituta.  Stručni kadar je kroz kontinuiranu medicinsku edukaciju u trendu sa najnovijim medicinskim protokolima i procedurama u vezi lečenja i dijagnostike pacijenata Instituta.

 

Prim. dr spec. med. Vesna Nikolić, načelnik Službe