Nastavna baza

  

Institut za ortopediju Banjica je nastavna baza Medicinskog fakulteta u Beogradu. Nastavni kadar čine tri profesora, dva docenta, i šest kliničkih asistenata koji učestvuju u svim vidovima nastave. Osim nastave iz Hirurgije, u okviru Instituta odvija se nastava iz predmeta: Osnovi kliničke prakse I i II, Prva pomoć, Izborna nastava – Inegalitet ekstremiteta, i Nastava na engleskom jeziku. Bolnica je i stalna baza za poslediplomsku nastavu, i u njoj se izvodi nastava iz Specijalističkih akademskih studija i Dvosemestralne nastave – Zdravstvena specijalizacija iz Ortopedije sa traumatologijom. Pored teoretskih časova, u bolnici se odvijaju svakodnevno i praktične vežbe.

Saznajte više

I godina

- IAS I

- Osnovi kliničke prakse I
    - Specifikacija predmeta
    - Vodič kroz nastavu
    - Napomene
    - Raspored vežbi i predavanja
    - Spiskovi studenata Instituta „Banjica“
    - Vesti

- Prva pomoć
    - Specifikacija predmeta
    - Spisak studenata
    - Raspored vežbi
    - Vesti

II godina

- IAS II

- Osnovi kliničke prakse II
    - Specifikacija predmeta
    - Vodič kroz nastavu
    - Napomene
    - Raspored vežbi i predavanja
    - Spiskovi studenata Instituta „Banjica“
    - Vesti

V godina

- Hirurgija: Ortopedija oboljenja
    - Specifikacija predmeta
    - Vodič kroz nastavu
    - 2020 - 2021 Raspored nastave
    - Raspored po grupama
    - Raspored po grupama – Grupa B 
    - Spisak studenata po grupama
    - Spisak studenata po grupama – dopuna
    - Literatura
    - Vesti

- Izborna nastava
    - Specifikacija predmeta
    - 2020 - 2021 Raspored nastave
    - Spisak studenata

- Nastava na engleskom jeziku
    - Raspored nastave
    - Vesti


Klinički staž

- Specifikacija
- Odgovorni nastavnici
- Spisak studenata 2020-2021 godine
- Raspored

Klinička praksa

 - Letnja klinička praksa za studente medicine
 - Spisak studenata Instituta „Banjica“

Ispitne komisije

- Spisak ispitnih komisija
- Ispitna pitanja
    - Komplet 1
    - Komplet 2
    - Komplet 3
    - Komplet 4
    - Komplet 5
    - Komplet 6
- Raspored polaganja