CD, DVD sa slikama

Radiografske snimke pacijenti mogu preuzeti podnošenjem zahteva na mejl adresu office@iohbb.edu.rs.