Služba za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju


Načelnik:


Glavna sestra:

  • MS Rada Borović

 

Aktivnosti Službe:

Odelјenje je specijalizovano za lečenje stanja iz domena plastične i rekonstruktivne hirurgije, a posebno stanja iz oblasti obolјenja, deformiteta (stečenih i urođenih), traume i posttraumatskih stanja, kao i tumora šake. Takođe, bavimo se i hirurgijom perifernih nerava i rekonstrukcijom defekata mekih tkiva ekstremiteta. U hirurškom lečenju učestvujemo u rešavanju stanja koja zahtevaju multidisciplinarni pristup, kao deo tima (sa ortopedima, fizijatrima i opštim hirurzima).

Kapacitet Službe: 38 postelјa;

Rad u ambulantama: Radnim danima 08.30-13.15 časova;

Posete pacijentima: Radnim danima 15-16.00 časova, vikendom i praznicima 14-16.00 časova;

Operativni dani: Određuju se prema potrebama Odelјenja i prema aktuelnim kapacitetima Operacionog bloka.

 

Mr sc. med. dr Violeta Baščarević, načelnik Službe