Kompatibilnost ugradnog materijala sa MR dijagnostikom

Za dobijanje potvrde o vrsti ugrađenog materijala prilikom operacije, potrebno je popuniti molbu koja se nalazi u prilogu i istu dostaviti na mejl adresu office@iohbb.edu.rs.

PREUZIMANJE MOLBE