Stručni kadar

I SEKTOR STACIONARNIH DELATNOSTI:

 

Služba za tumore i slične bolesti

Klin. as. dr sci. med Stanislav Rajković - rukovodilac

Dr Zoran Vučinić

Mr sci. med. dr Nikica Mandić

Klin. as. dr Nikola Bogosavljević

Dr Bojan Petrović

Dr Nemanja Jovanović

 

Služba za opštu ortopediju I

Prof. dr sci. med. Zoran Baščarević - rukovodilac

Dr Zoran Stefanović

Dr Vuk Vučić

Dr Marko Vujačić

Dr Marko Dimitrijević

Klin. as. dr Andreja Baljozović

 

Služba za opštu ortopediju II

Prof. dr sci. med. Nemanja Slavković - rukovodilac

Prof. dr sci. med. Milan Apostolović

Dr Vladimir Vučković

Doc. dr sci. med. Boris Vukomanović

Dr Oskar Čučilović

Dr Dejan Aleksandrić

Dr Želimir Jovanović

 

Služba za hirurgiju kičmenog stuba

Klin. as. dr sci. med. Marko Aleksić - rukovodilac

Dr Dejan Marinković - rukovodilac

Prim. dr Budimir Ješić

Dr Draža Dožić

Dr Oleg Krneta

Mr sci. med. Stanko Miličković

Dr Milan Mirković

Dr Veljko Milosavljević

Prim. dr Aleksandar Ćurčić

Dr Veselin Aleksić

Dr Sonja Krmek - neurolog

 

Služba za rekonstruktivnu hirurgiju lokomotornog sistema

Dr Vladimir Gajić - rukovodilac

Mr sci. med. dr Oliver Krajčinović

Dr Vukašin Jovanović

Dr Aleksandar Stanojković

Dr Mirko Bogdanić

 

Služba za dečiju ortopediju i traumatologiju

- Odeljenje za neuroortopediju

- Odeljenje za dečiju onkologiju

Dr Aleksandar Đorđević - rukovodilac

Dr Agnica Petković

Prim. dr Vesna Jovanović

Doc. dr sci. med. Duško Spasovski

Dr Igor Šešlija

 

Služba za opštu ortopediju IV

Doc. dr sci. med. Vladan Stevanović - rukovodilac

Prim. dr Dragan Matić

Klin. as. dr sci. med. Miodrag Glišić

Klin. as. dr sci. med. Aleksandar Jevtić

Dr Ljubomir Daković

Dr Nikola Colić

Dr Tomislav Stanojčić

 

 

Služba za opštu ortopediju V

Klin. as. dr sci. med. Branislav Krivokapić - rukovodilac

Dr sci. med. Ognjen Vukadin

Prim. mr sci. med. dr Ljubodrag Zajić

Dr Nenad Trbović

Dr Danijel Raspopović

Dr Filip Pilipović

Dr Milan Šubic

 

Služba za opštu ortopediju III

Klin. as. prim. dr sci. med. Boris Gluščević

Prim. dr Predrag Stošić

Dr Daniel Milosavljević

Dr Ljubiša Marjanov

Klin. as. dr Danilo Jeremić

 

Služba za traumatologiju lokomotornog sistema

Dr Predrag Stefanović - rukovodilac

Mr sci. med. dr Aleksandar Kojić

Mr sci. med. dr Slobodan Stanković

Dr Radomir Radivojević

Dr Draško Vasović

Mr sci. med. dr Branko Stefanović

Dr Boris Zekić

 

Služba za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju

Mr sci. med. dr Violeta Baščarević - руководилац

Mr sci. med. dr Željko Ćurčić

Dr sci. med. dr Predrag Nedeljković

Dr Miloš Vučetić

Dr Milan Stajić

 

Služba za hirurške intervencije (operacioni blok)

Dr Andrija Lazović - rukovodilac

 

Služba za anesteziju sa reanimatologijom

Dr Svetlana Dinić - руководилац

Dr Vesna Savić

Mr sci. med. dr Sonja Čejović

Dr Marija Banđur

Dr Slavica Dejanović

Dr Vesna Kandić Vuković

Dr Dragana Žarković

Dr Milena Jović

Dr Mina Đaković

Dr Nevena Branković

Dr Slađana Živković

Dr Aleksandar Pantelić

Dr Vesna Miličić

Dr Marija Živković Risteski

Dr Aleksandar Jordanov

Dr Tatjana Petrović

Dr Ana Milosavljević

Dr Nataša Božić

Dr Miloš Blagojević

Dr Miroslav Lukić

Dr Aleksandra Trifunović

Dr Janja Danojlić

Dr Nataša Arsić

Odeljenje za intezivnu terapiju

Dr Branislava Jošić - rukovodilac

 

II SEKTOR ZAJEDNIČKIH MEDICINSKIH POSLOVA:

 

Služba za prijem i specijalističko-konsultativne preglede

Dr Vladimir Gajić - руководилац

- Odeljenje za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja

- Odeljenje za specijalističko-konsultativne preglede

- Odeljenje za dijagnostičku obradu i prijem pacijenata upućenih na bolničko lečenje

 

Dnevna bolnica za hirurgiju lokomotornog sistema

 

Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Prim. dr Sandra Vulević Farmer - руководилац

Dr Radoica Đokić

Prim. dr Nevenka Stojanović

Dr Marijana Todorović

Dr sci. med. Nebojša Matejić

Dr Jelica Radaković

 

Služba za laboratorijsku, radiološku, patološko-anatomsku i drugu dijagnostiku

Mag. farm. spec. med. biohem. Anđelka Milić - rukovodilac

Dr Jasminka Krdžović

Dr Sonja Konstantinović

Mr sci. med. dr Aleksandra Radulović

Mag. farm. med. biohem. Mina Džamić

Mag. farm. spec. med. biohem. Jelena Hrkalović

Dr Milica Krstić

Dr Slobodanka Trakilović

Dr Milena Krstić

 

Odeljenje za snabdevanje krvlju i krvnim produktima

Dr Ivanka Milošević Manojlović

 

Služba za specijalističko konsultativnu delatnost

Prim. dr sci. med. Vesna Nikolić - rukovodilac

Dr Milan Mitrović

Dr Aleksandra Ristanović

Mr. sci. med. dr Gordana Đorđević Gajić

Dr Slavica Cvijović – Tomić

Dr Aleksandar Stojanović

Mr sci. med. dr Nebojša Milićević

Dr Daniela Okiljević

Prim. mr sci. med. dr Svetlana Bacetić

Dr Maja Velinović 

Dr Petar Mamontov

Dr Radovan Ivanišević

 

Odeljenje za farmaceutsku zdravstvenu delatnost (bolnička apoteka)

Prim. dr sci. med. Nenad Miljković - rukovodilac

Mr ph. spec. Jelena Nikić

Mr ph. Jelena Marković

 

Služba za organizaciju, planiranje, evaluaciju i medicinsku informatiku

Doc. dr sci. med. Duško Spasovski - rukovodilac

 

DOKTORI MEDICINE NA SPECIJALIZACIJI

Ortopedija

Dr Stevan Crnobarić

Dr Andrija Milićević

Dr Nemanja Manojlović

Dr Andrej Georgievski

Dr Strahinja Đorđević

Dr Filip Maljković

Dr Marko Stojanović

Dr Stefan Biočanin

Dr Aleksandar Jeremić

Dr Nemanja Bosančić

Dr Petar Katalinić Jovanović

Dr Mihajlo Mitrović

Dr Lazar Mičeta

Dr Anhelika Arce Stanković

Dr Nemanja Trojanović

Dr Filip Čučaković

Dr Marčel Lorenc

Dr Bojana Aleksić

Dr Luka Milić

Dr Veljko Veličković

Dr Aleksandar Stevanović

 

Plastična hirurgija

Dr Dušan Kubura

Dr Andrea Stoimenova

Dr Igor Purić

Dr Miona Tomić

Dr Aleksandar Matejić

 

Anesteziologija sa reanimatologijom

Dr Marija Pantić

Dr Nemanja Živojinović

Dr Milica Bojanić

Dr Milica Penjišević

Dr Đurđa Filipović

Dr Luka Prlinčević

Dr Luka Ilić

Dr Ana Dimitrijević

Dr Teodora Antić

 

Transfuziologija

Dr Milica Jovanović