Stručni kadar

 

I SEKTOR STACIONARNIH DELATNOSTI:

 

 

 

Služba za tumore i slične bolesti

Dr Zoran Vučinić

Mr sc. med. dr Nikica Mandić

Klinički asist. dr Stanislav Rajković

Dr Nikola Bogosavlјević

Dr Bojan Petrović

 

Prim. dr sc. med. Nenad Lujić

 

Dr Petar Mamontov – opšti hirurg

Dr Radovan Ivanišević – opšti hirurg

 

 

 

 

Služba za opštu ortopediju I

Prof. dr sc. med. Zoran Baščarević (V.D. direktora Instituta)

Dr Zoran Stefanović

Dr Andrija Lazović

Dr Vuk Vučić

Dr Marko Vujačić

Dr Marko Dimitrijević

Klinički asist. dr Andreja Balјozović

 

 

 

Služba za opštu ortopediju II

Prof. dr sci. med. Nemanja Slavković, (pomoćnik direktora)

Prof. dr Milan Apostolović

Dr Vladimir Vučković

Doc. dr sci. med. Boris Vukomanović

Dr Oskar Čučilović

Dr Dejan Aleksandrić

Dr Želimir Jovanović

 

 

 

Služba za hirurgiju kičmenog stuba

Dr sc. med. Vladimir Lalošević

Prim. dr Budimir Ješić

Dr Draža Dožić

Dr Oleg Krneta

Mr sc. med. dr Stanko Miličković

Klinički asist. dr sci. med. Marko Aleksić

Dr Dejan Marinković

Dr Milan Mirković

Dr Velјko Milosavlјević

Prim. dr Aleksandar Ćurčić

 

 

 

Služba za rekonstruktivnu hirurgiju lokomotornog sistema

Dr Nenad Dakić

Mr sc. med. dr Oliver Krajčinović

Dr Vukašin Jovanović

 

 

 

Služba za dečiju ortopediju i traumatologiju

- Odelјenje za neuroortopediju

- Odelјenje za dečiju onkologiju

Dr Agnica Petković

Prim. dr Vesna Jovanović

Doc. dr sc. med. Duško Spasovski

Dr Igor Šešlija

Dr Aleksandar Đorđević

 

 

 

Služba za opštu ortopediju IV

Doc. dr sci. med. Vladan Stevanović

Prim. dr Dragan Matić

Klinički asist. dr sc.med. Miodrag Glišić

Klinički asist. dr sci. med. Aleksandar Jevtić

Dr Ljubomir Daković

 

 

 

Služba za opštu ortopediju V

Klinički asist. dr sc. med. Ognjen Vukadin

Prim. mr sc. med. dr Ljubodrag Zajić (pomoćnik direktora)

Dr Nenad Trbović

Dr Danijel Raspopović

Klinički asist. dr sc. med. Branislav Krivokapić

Dr Filip Pilipović

 

 

 

Služba za opštu ortopediju III

Klinički asist. prim. dr sc. med. Boris Gluščević

Prim. dr Predrag Stošić

Dr Daniel Milosavlјević

Dr Vladimir Gajić

Dr Aleksandar Stanojković

Dr Ljubiša Marjanov

Klinički asist. dr Danilo Jeremić

 

 

 

Služba za traumatologiju lokomotornog sistema

Mr sc. med. dr Aleksandar Kojić

Mr sc. med. dr Slobodan Stanković

Dr Radomir Radivojević

Dr Predrag Stefanović

Dr Draško Vasović

Mr sc. med. dr Branko Stefanović

 

 

 

Služba za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju

Mr sc. med. dr Violeta Baščarević

Mr sc. med. dr Želјko Ćurčić

Dr Veliša Arsić

Dr sc. med. dr Predrag Nedelјković

Dr Miloš Vučetić

Dr Milan Stajić

Dr Dušan Kubura - doktor medicine na specijalizaciji

Dr Andrea Stoimenova - doktor medicine na specijalizaciji

Dr Igor Purić - doktor medicine

Dr Miona Tomić - doktor medicine

Dr Aleksandar Matejić - doktor medicine

 

 

 

Služba za hirurške intervencije (operacioni blok)

Dr Dejan Marinković

 

 

 

Služba za anesteziju sa reanimatologijom

- Odelјenje za intezivnu terapiju

Dr Svetlana Dinić

Dr Vesna Savić

Mr sc. med. dr Sonja Čejović

Dr Marija Banđur

Dr Slavica Dejanović

Dr Vesna Kandić Vuković

Dr Dragana Žarković

Dr Milena Jović

Dr Mina Đaković

Dr Nevena Branković

Dr Slađana Živković

Dr Aleksandar Pantelić

Dr Vesna Miličić

Dr Marija Živković Risteski

Dr Branislava Jošić

Dr Aleksandar Jordanov

Dr Tatjana Petrović

Dr Ana Milosavlјević

Dr Nataša Božić

Dr Miloš Blagojević

Dr Miroslav Lukić

Dr Aleksandra Trifunović - doktor medicine na specijalizaciji

Dr Marija Pantić – doktor medicine na specijalizaciji

Dr Nemanja Živojinović - doktor medicine na specijalizaciji

Dr Milica Bojanić - doktor medicine na specijalizaciji

Dr Milica Penjišević - doktor medicine na specijalizaciji

Dr Đurđa Filipović - doktor medicine na specijalizaciji

Dr Luka Prlinčević - doktor medicine na specijalizaciji

Dr Luka Ilić - doktor medicine na specijalizaciji

Dr Sava Vojnović - doktor medicine

Dr Ana Dimitrijević - doktor medicine

Dr Teodora Antić - doktor medicine

 

 

II SEKTOR ZAJEDNIČKIH MEDICINSKIH POSLOVA:

 

 

 

Služba za prijem i specijalističko-konsultativne preglede

Dr Nenad Dakić

- Odelјenje za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja

- Odelјenje za specijalističko-konsultativne preglede

- Odelјenje za dijagnostičku obradu i prijem pacijenata upućenih na bolničko lečenje

 

 

 

Dnevna bolnica za hirurgiju lokomotornog sistema

 

 

 

Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Prim. dr Sandra Vulević Farmer

Dr sc. med. Momirka Vukićević

Dr Radoica Đokić

Prim. dr Nevenka Stojanović

Dr Marijana Todorović

Dr sci. med. Nebojša Matejić

 

 

 

Služba za laboratorijsku, radiološku, patološko-anatomsku i drugu dijagnostiku

Mag. farm. spec. med. biohem. Anđelka Milić

Dr Jasminka Krdžović

Dr Sonja Konstantinović

Mr sc. med. dr Aleksandra Radulović

Mag. farm. med. biohem. Mina Džamić

Mag. farm. spec. med. biohem. Jelena Hrkalović

Dr Milica Krstić

Dr Svetlana Lazarević

Dr Slobodanka Trakilović

Dr Milena Krstić

 

 

 

Odelјenje za snabdevanje krvlјu i krvnim produktima

Dr Radislavka Ilić

Dr Jelena Dmitrović Popović

Dr Ana Stanisavlјević Milјković - doktor medicine na specijalizaciji

 

 

 

Služba za specijalističko konsultativnu delatnost

Prim. dr sc.med. Vesna Nikolić

Dr Milan Mitrović

Dr Aleksandra Ristanović

Mr sc. med. dr Gordana Đorđević Gajić

Dr Slavica Cvijović – Tomić

Dr Aleksandar Stojanović

Mr sci. med. dr Nebojša Milićević

Dr Daniela Okilјević

Dr Petar Mamontov

Dr Radovan Ivanišević

Prim. Mr sc. med. dr Svetlana Bacetić

 

 

 

Odelјenje za farmaceutsku zdravstvenu delatnost (bolnička apoteka)

Prim. dr sci. med. Nenad Milјković

Mr ph. spec. Jelena Nikić

Mr ph. Jelena Marković

 

 

 

 

Služba za organizaciju, planiranje, evaluaciju i medicinsku informatiku

Prim. dr sc.med. Vesna Nikolić

 

 

DOKTORI MEDICINE NA SPECIJALIZACIJI IZ ORTOPEDIJE

 

Dr Nemanja Jovanović

Dr Nikola Colić

Dr Milan Šubic

Dr Veselin Aleksić

Dr Stevan Crnobarić

Dr Mirko Bogdanić

Dr Andrija Milićević

Dr Nemanja Manojlović

Dr Andrej Georgievski

Dr Boris Zekić

Dr Tomislav Stanojčić

Dr Strahinja Đorđević

Dr Filip Malјković

Dr Marko Stojanović

Dr Stefan Biočanin

Dr Aleksandar Jeremić

Dr Nemanja Bosančić

Dr Petar Katalinić Jovanović

Dr Mihajlo Mitrović

 

DOKTOR MEDICINE NA SPECIJALIZACIJI IZ NEUROLOGIJE

 

Dr Sonja Krmek

 

 

DOKTORI MEDICINE - ORTOPEDIJA

 

Dr Mičeta Lazar

Dr Angelica Lizette Arce Zuniga