Institut za ortopedsko-hirurške bolesti „BANJICA“ ustanovljen je 1957. godine dok je prvog bolesnika primio 1961., otpočevši sa lečenjem mladih, obolelih od koštano-zglobne tuberkoloze i dečije paralize. Nošena snagom entuzijasta - pionira, u to vreme mlade medicinske grane - ortopedije, Institut „BANJICA“ svakodnevno je osvajao nova znanja, prerastajući od dečije bolnice konzervativnog tipa u svetski priznatu i poznatu ortopedsko-hiruršku instituciju, najveću te vrste u ovom delu Evrope.

Danas se u Institutu „BANJICA“ hirurški zbrinjavaju i leče povrede koštano-zglobnog sistema svih patologija i uzrasta. Svetski je priznato iskustvo Instituta u aloaltroplastici zglobova, u hirurgiji dečjeg kuka, kičmenog stuba, koštanih tumora, kao i lečenju sportskih povreda. Uz primenu specifične Ilizarov-metode, i po savremenoj metodologiji i uslovima - po važećim stručnim standardima Institut je referentna ustanova na nivou cele zemlje.

U devet operacionih sala dnevno se obavi preko 30 hirurških operacija. Modernom opremom za fizikalnu terapiju Institut obezbeđuje komplementarni medicinski tretman bolesnicima. Institut „BANJICA“ specifičan je i važan po svom Centru za hirurgiju i lečenje kičmenog stuba („SPINALNI CENTAR“), jedinstvenom na teritoriji Srbije, koji je tokom svih dana u godini otvoren za zbrinjavanje povreda i oboljenja i neuroloških ispada kičmenog stuba, uz pripravne ekipe za pružanje neophodnih hirurških intervencija (Pagget system). Pored njega Institut ima još dva centra što ga svrstava među ustanove od posebnog republičkog značaja i važnosti. U centru za ortopediju i traumatologiju odraslih, uz redovne operativne procedure, sa uspehom duže vreme primenjuju artoskopsku hirurgiju posebno specijalizovane ekipe hirurga. U centru za dečiju ortopediju i traumatologiju se uspešno leče najmlađi pacijenti, pretežno sa oboljenjima kukova.

Tokom 1994. godine pri Institutu je otpočeo rad i Centar za hiperbaričnu medicinu, uz saradnju vrhunskih stručnjaka iz te oblasti, opremljen najsavremenijim aparatima, u koji se primaju pacijenti na hiperbaričnu terapiju.

Lekari Instituta „BANJICA“ od njegovog osnivanja aktivno su uključeni u svetske medicinske asocijacije i udruženja. Redovno učestvujući na međunarodnim skupovima, reprezentuju sopstvena dostignuća i svoja znanja usklađuju sa svetskim iskustvima. Posebno se izdvaja članstvo u Svetskom udruženju ortopeda i traumatologa - SICOT, Evropskom udruženju za proučavanje deformiteta kičmenog stuba, Britanskom Kraljevskom ortopedskom udruženju. Uz to, Institut „BANJICA“ je nastavna medicinska baza Univerziteta u Beogradu, na kojoj se školuju generacije zdravstvenog osoblja na način prepoznatljiv po nazivu „BANJIČKA ŠKOLA“. Odgovarajućim univerzitetskim nastavnim kadrom i većim brojem stručnjaka, doktora medicinskih nauka, Institut stalno obezbeđuje visok nivo stručnog usavršavanja kadrova.

Vodeći računa o sopstvenom napretku, Institut „BANJICA“ školuje i usavršava svoje lekare u referentnim svetskim centrima i kao goste angažuje profesore i vodeće svetske ortopedske stručnjake. Neprekidno usavršavajući medicinsku službu, u korak sa vrhunskim svetskim dostignućima u ortopediji, Institut „BANJICA“ sa sigurnošću i u narednom periodu ostaje pouzdan nosilac u pružanju zdravstvene zaštite.