Važna obaveštenja

Pacijenti koji se upućuju na EMNG pregled moraju imati:

  • • Nalaz neurologa, ne stariji od 6 meseci.
  • • Nalaz lekara (ortopeda, plastičnog hirurga ili fizijatra) koji upućuje na EMNG pregled.

Potrebno je da pacijent na dan pregleda donese datu medicinsku dokumentaciju kao i dokumentaciju radiološke dijagnostike ukoliko je prethodno urađena.

Potrebno je obavestiti pacijenta da:

  • • Uzme svoju svakodnevnu medikamentnu terapiju.
  • • Doručkuje.
  • • Obavi higijenu tela (pranje nogu, čiste čarape, ne stavlјa kreme na telo).

Prim. dr Sandra Vulević Farmer