Služba za hirurške intervencije (Operacioni blok)


Načelnik:


Glavna sestra:

 • VMS Snežana Jeremić

 

Aktivnosti Službe:

U sklopu operacionog bloka IOHB „Banjica“ godišnje se uradi između 9.000 i 10.000 hirurških zahvata u 8 operacionih sala. Eminentni kadar uz najsavremeniju opremu svakodnevno izvodi najkompleksnije i najsavremenije metode iz oblasti ortopedije i traumatologije, kao i plastične i rekonstruktivne hirurgije.

U operacionom bloku se izvode:

 • Operacije ugradnje veštačkog kuka, kolena, ramena;
 • Kompletna traumatološka operativa, osteosinteze svih preloma;
 • Spinalna hirurgija;
 • Artroskopije i ligamentoplastike svih zglobova;
 • Dečija ortopedija i traumatologija;
 • Tumori koštano-zglobnog sistema;
 • Komplikacije nastale usled povrede ili nakon hirurških intervencija;
 • Reintervencije svih vrsta iz oblasti ortopedije.

Operacioni blok čine:

 • Dve operacione sale specijalizovane su za operacije totalnih i subtotalnih endoproteza sa najsavremenijim instrumentarijumom i komorama za stalno prečišćavanje vazduha što u svakom trenutku garantuje sterilne uslove rada;
 • Tri sale za kompletnu ortopedsko-traumatološku hirurgiju koštano-zglobnog sistema, gde stavljamo akcenat na hirurške intervencije na kičmenom stubu.
 • Sala za artroskopije i ligamentoplastike, takođe sa najsavremenijom opremom i implantatima;
 • Sala za hitne i manje hirurške intervencije i komplikacije;
 • Sala, specijalizovana za plastično-rekonstruktivnu hirurgiju;