Služba za opštu ortopediju III


Načelnik:


Glavna sestra:

  • VMS Jadranka Josifov

 

Aktivnosti Službe:

Područje rada: Dominantan deo rada Odelјenja čini hirurško lečenje obolјenja velikih zglobova, uklјučujući biološke i aloartroplastične hirurške procedure na velikim zglobovima. Većina doktora se bavi hirurgijom deformiteta stopala i hirurškim lečenjem povreda lokomotornog aparata kod odraslih. Odelјenje ima dugotrajno iskustvo u hirurškom lečenju pacijenata obolelih od reumatskih bolesti. Jedan doktor se bavi sportskom medicinom.

Metode lečenja: Ugradnja veštačkih zglobova kukova i kolena čine dominantni deo rada. Primenjuju se raznovrsne tehnike u operativnom lečenju, a u svrhu što kvalitetnije usluge. Radi se mini-invazivna hirurgija, a rađena je i navigaciona hirurgija kolena. Takođe se rade aloartroplastične procedure i na ramenu. Deformiteti stopala se najčešće rešavaju resekcionim artroplastikama i korektivnim osteotomijama. Prelomi proksimalnog femura se rešavaju osteosintetskim procedurama raznovrsnim materijalima uklјučujući gama klin, DHS, a kod starijih ugradnjom subtotalnih endoproteza. Prelomi femura i tibije se uglavnom rešavaju primenom intramedularne fiksacije ili spolјašnjim fiksatorima. Sve češće se kod preloma primenjuju LCP ploče.

Kapacitet Službe: 41 postelјa;

Rad u ambulantama: Četvrtak 08.30-13.15 časova i 13.30-19.00 časova;

Posete pacijentima: Radnim danima 15-16.00 časova, vikendom i praznicima 14-16.00 časova;

Operativni dani: Utorak, sreda, četvrtak, petak

 

Klinički asist. prim. dr sc. med. Boris Gluščević, načelnik Službe