Služba za opštu ortopediju I


Načelnik:


Glavna sestra:

  • VMS Jelena Mikuletić

 

Aktivnosti Službe:

Odelјenje je namenjeno lečenju pacijenata obolelih od degenerativnih obolјenja velikih zglobova, pacijenata sa sportskim povredama, traumom koštano-zglobnog sistema, kao i lečenju pacijenata kod kojih postoje zglobne afekcije nastale kao posledica sistemskih obolјenja.

Medicinske usluge koje se primarno obavlјaju podrazumevaju:

  • Ugradnju veštačkih zglobova kuka, kolena i ramena (kako primarnim, tako i revizionim implantatima);
  • Lečenje svih vrsta preloma i njihovih posledica;
  • Lečenje infekcija koje zahvataju koštano-skeletni sistem;
  • Artroskopske procedure i intervencije na velikim zglobovima, kao i neposrednu postoperativnu (ranu) rehabilitaciju.

Kapacitet Službe: 40 postelјa;

Rad u ambulantama: Ponedelјak 08.30 - 13.15 časova i 13.30-19.00 časova;

Posete pacijentima: Radnim danima 15-16.00 časova, vikendom i praznicima 14-16.00 časova;

Operativni dani: Utorak, sreda, četvrtak, petak.

 

Prof. dr sc. med. Zoran Baščarević, načelnik Službe