Zakazivanje/otkazivanje ambulantnih pregleda

Zbog reorganizacije rada na Institutu, počev od 01.07.2023.god., svi ambulantni pregledi će se obavljati u samo u pre podnevnoj smeni.

Od 01.07.2021. zakazivanje ambulantnog pregleda za pacijente se vrši preko IZIS-a od strane izabranog lekara u domovima zdravlja.

Otkazivanje pregleda
Ukoliko pacijent nije u mogućnosti da dođe na zakazani pregled na Institutu za ortopediju Banjica kod lekara specijaliste, isti mora biti otkazan najkasnije pet dana do zakazanog pregleda na broj telefona 011/362-0000.

Obaveštavamo Vas da će se na osnovu odluke Tima za nadzor nad bolničkim infekcijama, a na osnovu preporuke Radne grupe Ministarstva zdravlja RS o postupanju sa osobama kod kojih postoji sumnja na akutne respiratorne infekcije, uključujući i COVID-19, od 4.7.2023. na IO“Banjica“  sprovoditi sledeće protivepidemijske mere:

  1. Ukida se odluka o obaveznom nošenju zaštitih hirurških maski zaposlenima u Institutu i licima koja ulaze i borave u Institutu
  2. Preporučuje se nošenje zaštitnih hirurških maski za zdravstveno osoblje prilikom izvođenja različitih dijagnostičkih i terapijskih procedura.
  3. Obavezno je nošenje zaštitnih hirurških maski za zdravstveno osoblje na Odeljenju za intenzivnu terapiju, Službi za tumore i slične bolesti, Službi za dečju ortopediju i traumatologiju, u kontaktu sa pacijentima starijim od 65 godina, imunodeficijentnim pacijentima i pacijentima sa sumnjom ili dokazanom respiratornom infekcijom.
  4. Obavezno je nošenje zaštitnih partikularnih maski i zaštite za oči za zdravstveno osoblje prilikom izvođenja procedura sa produkcijom aerosola ili koje uključuju anatomske regione kao što su grlo, nos, orofarinks i respiratorni takt.
  5. Dozvoljavaju se posete pacijentima dva puta nedeljno, sredom i subotom u trajanju od pola sata (od 14:30 -15:00 h), uz obavezno nošenje hirurških maski i ulazak samo jedne osobe.
  6. Posete nisu dozvoljene na odeljenjima opredeljenim za izolaciju i lečenje obolelih od COVID-19.

Tim za nadzor nad bolničkim infekcijama IO“Banjica“ u saradnji sa Komisijom za sprečavanje bolničkih infekcija i nadležnim institutom/zavodom za javno zdravlje, a u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom, u narednom periodu će razmatrati rizike od akutnih respiratornih infekcija i donosiće preporuke o eventualnom pooštravanju protivepidemijskih mera.

Zbog rekonstrukcije Odeljenja za radiološku dijagnostiku, od 15.09.2022. god., pregledi na aparatu za merenje gustine kostiju – DEXA – se neće izvoditi.
O terminu početka rada istih naknadno ćemo vas obavestiti.