Zakazivanje/otkazivanje ambulantnih pregleda

Zbog reorganizacije rada na Institutu, počev od 01.07.2023.god., svi ambulantni pregledi će se obavljati u samo u pre podnevnoj smeni.

Od 01.07.2021. zakazivanje ambulantnog pregleda za pacijente se vrši preko IZIS-a od strane izabranog lekara u domovima zdravlja.

Otkazivanje pregleda
Ukoliko pacijent nije u mogućnosti da dođe na zakazani pregled na Institutu za ortopediju Banjica kod lekara specijaliste, isti mora biti otkazan najkasnije pet dana do zakazanog pregleda na broj telefona 011/362-0000.

Zbog rekonstrukcije Odeljenja za radiološku dijagnostiku, od 15.09.2022. god., pregledi na aparatu za merenje gustine kostiju – DEXA – se neće izvoditi.
O terminu početka rada istih naknadno ćemo vas obavestiti.