Наставна база

  

Институт за ортопедију Бањица је наставна база Медицинског факултета у Београду. Наставни кадар чине три професора, три доцента, и девет клиничких асистената који учествују у свим видовима наставе. Осим наставе из Хирургије у оквиру Института одвија се настава из предмета: Основи клиничке праксе I и II, Прва помоћ, Изборна настава – Инегалитет екстремитета, и Настава на енглеском језику. Институт је стална база за последипломску наставу. Изводи се настава из Специјалистичких академских студија и Двосеместралне наставе – Здравствена специјализација из Ортопедије са трауматологијом. Поред теоретских часова, у болници се одвијају свакодневно и практичне вежбе.

Сазнајте више

I година

- ИАС I

- Основи клиничке праксе I
    - Спецификација предмета
    - Водич кроз наставу
    - Напомене
    - Распоред вежби
    - Спискови студената Института „Бањица“
    - Вести

- Прва помоћ
    - Спецификација предмета
    - Списак студената
    - Распоред вежби
    - Вести

II година

- ИАС II

- Основи клиничке праксе II
    - Спецификација предмета
    - Водич кроз наставу
    - Напомене
    - Распоред вежби
    - Списак студената Института „Бањица“
    - Вести

V година

- Хирургија: Ортопедија обољења
    - Спецификација предмета
    - Водич кроз наставу
    - 2021 - 2022 Распоред наставе
    - Распоред по групама
    - Распоред по групама – Група Б
    - Списак студената по групама   
    - Списак студената по групама – допуна
    - Литература
    - Вести

- Изборна настава
    - Спецификација предмета
    - 2021 - 2022 Распоред наставе
    - Списак студената

- Настава на енглеском језику
    - Распоред наставе за ОКП1 и ОКП2
    - Timetable, Studies, X semester, year 2021-2022
    - Вести

Клинички стаж

- Спецификација
- Одговорни наставници
- Списак студената 2020-2021 године
- Распоред

Клиничка пракса

 - Летња клиничка пракса за студенте медицине
 - Списак студената Института „Бањица“

Испитне комисије

- Списак испитних комисија
- Испитна питања
    - Комплет 1
    - Комплет 2
    - Комплет 3
    - Комплет 4
    - Комплет 5
    - Комплет 6
- Распоред полагања