Заказивање/отказивање амбулантних прегледа

Због реорганизације рада на Институту, почев од 01.07.2023.год., сви амбулантни прегледи ће се обављати у само у пре подневној смени.

Од 01.07.2021. заказивање амбулантног прегледа за пацијенте се врши преко ИЗИС-а од стране изабраног лекара у домовима здравља.

Отказивање прегледа
Уколико пацијент није у могућности да дође на заказани преглед на Институту за ортопедију Бањица код лекара специјалисте, исти мора бити отказан најкасније пет дана до заказаног прегледа на број телефона 011/362-0000.

Због реконструкције Одељења за радиолошку дијагностику, од 15.09.2022. год., прегледи на апарату за мерење густине костију – DEXA – се неће изводити.
О термину почетка рада истих накнадно ћемо вас обавестити.