Заказивање/отказивање амбулантних прегледа

Због реорганизације рада на Институту, почев од 01.07.2023.год., сви амбулантни прегледи ће се обављати у само у пре подневној смени.

Од 01.07.2021. заказивање амбулантног прегледа за пацијенте се врши преко ИЗИС-а од стране изабраног лекара у домовима здравља.

Отказивање прегледа
Уколико пацијент није у могућности да дође на заказани преглед на Институту за ортопедију Бањица код лекара специјалисте, исти мора бити отказан најкасније пет дана до заказаног прегледа на број телефона 011/362-0000.

Обавештавамо Вас да ће се на основу одлуке Тима за надзор над болничким инфекцијама, а на основу препоруке Радне групе Министарства здравља РС о поступању са особама код којих постоји сумња на акутне респираторне инфекције, укључујући и COVID-19, од 4.7.2023. на ИО “Бањица“  спроводити следеће противепидемијске мере:

  1. Укида се одлука о обавезном ношењу заштитих хируршких маски запосленима у Институту и лицима која улазе и бораве у Институту
  2. Препоручује се ношење заштитних хируршких маски за здравствено особље приликом извођења различитих дијагностичких и терапијских процедура.
  3. Обавезно је ношење заштитних хируршких маски за здравствено особље на Одељењу за интензивну терапију, Служби за туморе и сличне болести, Служби за дечју ортопедију и трауматологију, у контакту са пацијентима старијим од 65 година, имунодефицијентним пацијентима и пацијентима са сумњом или доказаном респираторном инфекцијом.
  4. Обавезно је ношење заштитних партикуларних маски и заштите за очи за здравствено особље приликом извођења процедура са продукцијом аеросола или које укључују анатомске регионе као што су грло, нос, орофаринкс и респираторни такт.
  5. Дозвољавају се посете пацијентима два пута недељно, средом и суботом у трајању од пола сата (од 14:30 - 15:00 ч), уз обавезно ношење хируршких маски и улазак само једне особе.
  6. Посете нису дозвољене на одељењима опредељеним за изолацију и лечење оболелих од COVID-19.

Тим за надзор над болничким инфекцијама ИО “Бањица“ у сарадњи са Комисијом за спречавање болничких инфекција и надлежним институтом/заводом за јавно здравље, а у складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом, у наредном периоду ће разматрати ризике од акутних респираторних инфекција и доносиће препоруке о евентуалном пооштравању противепидемијских мера.

Због реконструкције Одељења за радиолошку дијагностику, од 15.09.2022. год., прегледи на апарату за мерење густине костију – DEXA – се неће изводити.
О термину почетка рада истих накнадно ћемо вас обавестити.