Служба за специјалистичко консултативну делатност


Начелник службе:


 

Активности Службе:

Служба за специјалистичко-консултативну делатност пружа свеобухватну специјалистичку делатност из области интерне медицине, педијатрије, опште хирургије. Бави се дијагностиком и лечењем широког спектра болести пружајући услуге:

  • Првих интернистичких/педијатријских прегледа
  • Контролних интернистичких/педијатријских прегледа
  • Конзилијарних прегледа
  • Прегледа пацијената у тријажној амбуланти Хитне службе Института
  • Прегледа пацијената са остеопорозом
  • Ехокардиографских прегледа
  • Специјалистичко консултативних прегледа
  • Субспецијалистичких прегледа кардиолога
  • Субспецијалистичких прегледа из области терапије бола
  • Здравственог просвећивања пацијената Института

У организационом смислу Служба функционише са седам интерниста, два педијатра и два општа хирурга. Радно време амбуланти где су интернисти/педијатри распоређени,  као и недеЉни распоред лекара редовно се ажурира и доступан је на сајту Института.  Стручни кадар је кроз континуирану медицинску едукацију у тренду са најновијим медицинским протоколима и процедурама у вези лечења и дијагностике пацијената Института.

 

Prim. dr sc. med. Весна Николић, начелник Службе