Стручни кадар

 

I СЕКТОР СТАЦИОНАРНИХ ДЕЛАТНОСТИ:

 

 

 

Служба за туморе и сличне болести

Dr Зоран Вучинић

Mr sc. med. dr Никица Мандић

Dr Станислав Рајковић

Dr Никола Богосављевић

Dr Бојан Петровић

 

Dr Ненад Лујић

 

Dr Петар Мамонтов – општи хирург

Dr Светозар Савић – општи хирург

 

 

 

 

Служба за општу ортопедију I

Prof. dr sc. med. Зоран Башчаревић (В.Д. директора Института)

Dr Зоран Стефановић

Dr Андрија Лазовић

Dr Вук Вучић

Dr Марко Вујачић

Dr Марко Димитријевић

Dr Андреја Баљозовић

 

 

 

Служба за општу ортопедију II

Doc. dr sc. med. Немања Славковић, (помоћник директора)

Prof. dr Милан Апостоловић

Dr Владимир Вучковић

Klinički asist dr sc. med. Борис Вукомановић

Dr Оскар Чучиловић

Dr Дејан Александрић

Dr Желимир Јовановић

 

 

 

Служба за хирургију кичменог стуба

Dr sc. med. Владимир Лалошевић

Prim. dr Будимир Јешић

Dr Дража Дожић

Dr Олег Крнета

Mr sc. med. dr Станко Миличковић

Dr sc. med. Марко Алексић

Dr Дејан Маринковић

Dr Милан Мирковић

Dr Вељко Милосављевић

Prim. dr Александар Ћурчић

 

 

 

Служба за реконструктивну хирургију локомоторног система

Prof. dr Славко Томић

Mr sc. med. dr Оливер Крајчиновић

Dr Вукашин Јовановић

Dr Ненад Дакић

 

 

 

Служба за дечију ортопедију и трауматологију

- Одељење за неуроортопедију

- Одељење за дечију онкологију

Dr Агница Петковић

Prim. dr Весна Јовановић

Doc. dr sc. med. Душко Спасовски

Dr Игор Шешлија

Dr Александар Ђорђевић

 

 

  

Служба за општу ортопедију IV

Klinički asist. dr sc. med. Владан Стевановић

Prim. dr Драган Матић

Dr Иван Диклић

Klinički asist. dr sc.med. Миодраг Глишић

Dr sc. med. Александар Јевтић 

 

 

 

Служба за општу ортопедију V

Klinički asist. dr sc. med. Огњен Вукадин

Prim. mr sc. med. dr Љубодраг Зајић (помоћник директора)

Dr Ненад Трбовић

Dr Данијел Распоповић

Klinički asist. dr sc. med. Бранислав Кривокапић

Dr Филип Пилиповић

 

 

 

Служба за општу ортопедију III

Klinički asist. prim. dr sc. med. Борис Глушчевић

Prim. dr Вељко Јовановић

Prim. dr Предраг Стошић

Dr Даниел Милосављевић

Dr Владимир Гајић

Dr Александар Станојковић

Dr Љубиша Марјанов

Dr Данило Јеремић

 

 

 

Служба за трауматологију локомоторног система

Mr sc. med. dr Александар Којић

Mr sc. med. dr Слободан Станковић

Dr Радомир Радивојевић

Dr Предраг Стефановић

Dr Драшко Васовић

Mr sc. med. dr Бранко Стефановић

 

 

 

Служба за пластичну и реконструктивну хирургију

Mr sc. med. dr  Виолета Башчаревић

Mr sc. med. dr Жељко Ћурчић

Dr Велиша Арсић

Dr sc. med. dr Предраг Недељковић

Dr Милош Вучетић

Dr Милан Стајић

Др Душан Кубура - доктор медицине на специјализацији

 

 

 

Служба за хируршке интервенције (операциони блок)

Dr Дејан Маринковић 

 

 

 

Служба за анестезију са реаниматологијом

- Одељење за интезивну терапију

Dr Светлана Динић

Dr Весна Савић

Prim. mr sc. med. dr Бранислав Томовић

Mr sc. med. dr Соња Чејовић

Dr Марија Банђур

Mr sc. med. dr Милован Вукотић

Dr Славица Дејановић

Dr Весна Кандић Вуковић

Dr Драгана Жарковић

Dr Милена Јовић

Dr Драган Маринковић

Dr Мина Ђаковић

Dr Лазар Бралушић

Dr Невена Бранковић

Dr Слађана Живковић

Dr Александар Пантелић

Dr Весна Миличић

Dr Мирослав Лукић - дoктoр мeдицинe нa спeциjaлизaциjи

Dr Ана Милосављевић- дoктoр мeдицинe нa спeциjaлизaциjи

Dr Aлeксaндрa Tрифунoвић - дoктoр мeдицинe нa спeциjaлизaциjи

Dr Милица Пењишевић - дoктoр мeдицинe нa спeциjaлизaциjи

Dr Ђурђа Филиповић - дoктoр мeдицинe нa спeциjaлизaциjи

Dr Марија Пантић – дoктoр мeдицинe нa спeциjaлизaциjи

Dr Нaтaшa Бoжић - дoктoр мeдицинe нa спeциjaлизaциjи

Dr Немања Живојиновић - дoктoр мeдицинe

Dr Милица Бојанић - дoктoр мeдицинe

 

 

II СЕКТОР ЗАЈЕДНИЧКИХ МЕДИЦИНСКИХ ПОСЛОВА:

 

 

 

Служба за пријем и специјалистичко-консултативне прегледе

Dr Ненад Дакић

- Одељење за пријем и збрињавање ургентних стања

- Одељење за специјалистичко-консултативне прегледе

- Одељење за дијагностичку обраду и пријем пацијената упућених на болничко лечење

 

 

 

Дневна болница за хирургију локомоторног система

 

 

 

Служба за физикалну медицину и рехабилитацију

Prim. dr Сандра Вулевић Фармер

Dr sc. med. Момирка Вукићевић

Dr Радоица Ђокић

Prim. dr Невенка Стојановић

Dr Маријана Тодоровић

Dr sci. med. Небојша Матејић

 

 

 

Служба за лабораторијску, радиолошку, патолошко-анатомску и другу дијагностику

Mag. farm. spec. med. biohem. Анђелка Милић

Dr Јесенка Гребенаровић

Dr Јасминка Крџовић

Dr Соња Константиновић

Mr sc. med. dr Александра Радуловић

Mag. farm. med. biohem. Мина Џамић

Mag. farm. spec. med. biohem. Јелена Хркаловић

Dr Милица Ковачевић

Dr Светлана Лазаревић – патолог

 

 

 

 

Одељење за снабдевање крвљу и крвним продуктима

Prim. dr sc.med. Лепосава Сикимић

Dr Радиславка Илић

Dr Ана Станисављевић Миљковић

 

 

 

Служба за специјалистичко консултативну делатност

Prim. dr sc.med. Весна Николић

Dr Милан Митровић

Dr Александра Ристановић

Mr sc. med. dr Гордана Ђорђевић Гајић

Dr Славица Цвијовић – Томић

Dr Александар Стојановић

Mr sci. med. dr Небојша Милићевић

Dr Даниела Окиљевић

Dr Петар Мамонтов

Dr Светозар Савић

Prim. Mr sc. med. dr Светлана Бацетић

 

 

 

Одељење за фармацеутску здравствену делатност (болничка апотека)

Mr ph. spec. Ненад Миљковић

Mr ph. spec. Јелена Никић

Mr ph. Јелена Марковић

 

 

 

 

Служба за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику

Prim. dr sc.med. Весна Николић

 

 

ДОКТОРИ МЕДИЦИНЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈИ ИЗ ОРТОПЕДИЈЕ  

 

 

Dr Љубомир Даковић

 

 

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈИ ИЗ НЕУРОЛОГИЈЕ  

 

Dr Соња  Крмек

 

 

КЛИНИЧКИ ЛЕКАРИ 

 

Dr Никола Цолић

Dr Милан Шубиц

Dr Веселин Алексић

Dr Стеван Црнобарић

Dr Мирко Богданић

Dr Немања Јовановић

Dr Андрија Милићевић

Dr Немања Манојловић

Dr Андреј Георгиевски

Dr Борис Зекић

Dr Томислав Станојчић

Dr Страхиња Ђорђевић

Dr Филип Маљковић

Dr Марко Стојановић

Dr Стефан Биочанин

Dr Александар Јеремић