Стручни кадар

 

I СЕКТОР СТАЦИОНАРНИХ ДЕЛАТНОСТИ:

 

 

 

Служба за туморе и сличне болести

Dr Зоран Вучинић

Mr sc. med. dr Никица Мандић

Klinički asist. dr Станислав Рајковић

Dr Никола Богосављевић

Dr Бојан Петровић

 

Prim. dr sc. med. Ненад Лујић

 

Dr Петар Мамонтов – општи хирург

Dr Радован Иванишевић – општи хирург

 

 

 

 

Служба за општу ортопедију I

Prof. dr sc. med. Зоран Башчаревић (В.Д. директора Института)

Dr Зоран Стефановић

Dr Андрија Лазовић

Dr Вук Вучић

Dr Марко Вујачић

Dr Марко Димитријевић

Klinički asist. dr Андреја Баљозовић

 

 

 

Служба за општу ортопедију II

Doc. dr sc. med. Немања Славковић, (помоћник директора)

Prof. dr Милан Апостоловић

Dr Владимир Вучковић

Doc. dr sci. med. Борис Вукомановић

Dr Оскар Чучиловић

Dr Дејан Александрић

Dr Желимир Јовановић

 

 

 

Служба за хирургију кичменог стуба

Dr sc. med. Владимир Лалошевић

Prim. dr Будимир Јешић

Dr Дража Дожић

Dr Олег Крнета

Mr sc. med. dr Станко Миличковић

Klinički asist. dr sci. med. Марко Алексић

Dr Дејан Маринковић

Dr Милан Мирковић

Dr Вељко Милосављевић

Prim. dr Александар Ћурчић

 

 

 

Служба за реконструктивну хирургију локомоторног система

Dr Ненад Дакић

Mr sc. med. dr Оливер Крајчиновић

Dr Вукашин Јовановић

 

 

 

Служба за дечију ортопедију и трауматологију

- Одељење за неуроортопедију

- Одељење за дечију онкологију

Dr Агница Петковић

Prim. dr Весна Јовановић

Doc. dr sc. med. Душко Спасовски

Dr Игор Шешлија

Dr Александар Ђорђевић

 

 

 

Служба за општу ортопедију IV

Doc. dr sci. med. Владан Стевановић

Prim. dr Драган Матић

Klinički asist. dr sc.med. Миодраг Глишић

Klinički asist. dr sci. med. Александар Јевтић

 

 

 

Служба за општу ортопедију V

Klinički asist. dr sc. med. Огњен Вукадин

Prim. mr sc. med. dr Љубодраг Зајић (помоћник директора)

Dr Ненад Трбовић

Dr Данијел Распоповић

Klinički asist. dr sc. med. Бранислав Кривокапић

Dr Филип Пилиповић

 

 

 

Служба за општу ортопедију III

Klinički asist. prim. dr sc. med. Борис Глушчевић

Prim. dr Предраг Стошић

Dr Даниел Милосављевић

Dr Владимир Гајић

Dr Александар Станојковић

Dr Љубиша Марјанов

Klinički asist. dr Данило Јеремић

 

 

 

Служба за трауматологију локомоторног система

Mr sc. med. dr Александар Којић

Mr sc. med. dr Слободан Станковић

Dr Радомир Радивојевић

Dr Предраг Стефановић

Dr Драшко Васовић

Mr sc. med. dr Бранко Стефановић

 

 

 

Служба за пластичну и реконструктивну хирургију

Mr sc. med. dr Виолета Башчаревић

Mr sc. med. dr Жељко Ћурчић

Dr Велиша Арсић

Dr sc. med. dr Предраг Недељковић

Dr Милош Вучетић

Dr Милан Стајић

Др Душан Кубура - доктор медицине на специјализацији

Dr Андреа Стоименова - доктор медицине на специјализацији

Dr Игор Пурић - дoктoр мeдицинe

Dr Миона Томић - дoктoр мeдицинe

 

 

 

Служба за хируршке интервенције (операциони блок)

Dr Дејан Маринковић

 

 

 

Служба за анестезију са реаниматологијом

- Одељење за интезивну терапију

Dr Светлана Динић

Dr Весна Савић

Mr sc. med. dr Соња Чејовић

Dr Марија Банђур

Dr Славица Дејановић

Dr Весна Кандић Вуковић

Dr Драгана Жарковић

Dr Милена Јовић

Dr Мина Ђаковић

Dr Невена Бранковић

Dr Слађана Живковић

Dr Александар Пантелић

Dr Весна Миличић

Dr Марија Живковић Ристески

Dr Бранислава Јошић

Dr Александар Јорданов

Dr Татјана Петровић

Dr Ана Милосављевић

Dr Мирослав Лукић - дoктoр мeдицинe нa спeциjaлизaциjи

Dr Aлeксaндрa Tрифунoвић - дoктoр мeдицинe нa спeциjaлизaциjи

Dr Нaтaшa Бoжић

Dr Марија Пантић – дoктoр мeдицинe нa спeциjaлизaциjи

Dr Немања Живојиновић - дoктoр мeдицинe нa спeциjaлизaциjи

Dr Милица Бојанић - дoктoр мeдицинe нa спeциjaлизaциjи

Dr Милица Пењишевић - дoктoр мeдицинe нa спeциjaлизaциjи

Dr Ђурђа Филиповић - дoктoр мeдицинe нa спeциjaлизaциjи

Dr Лука Прлинчевић - дoктoр мeдицинe

Dr Милош Благојевић - дoктoр мeдицинe

Dr Лука Илић - доктор медицине

Dr Сава Војновић - доктор медицине

 

 

II СЕКТОР ЗАЈЕДНИЧКИХ МЕДИЦИНСКИХ ПОСЛОВА:

 

 

 

Служба за пријем и специјалистичко-консултативне прегледе

Dr Ненад Дакић

- Одељење за пријем и збрињавање ургентних стања

- Одељење за специјалистичко-консултативне прегледе

- Одељење за дијагностичку обраду и пријем пацијената упућених на болничко лечење

 

 

 

Дневна болница за хирургију локомоторног система

 

 

 

Служба за физикалну медицину и рехабилитацију

Prim. dr Сандра Вулевић Фармер

Dr sc. med. Момирка Вукићевић

Dr Радоица Ђокић

Prim. dr Невенка Стојановић

Dr Маријана Тодоровић

Dr sci. med. Небојша Матејић

 

 

 

Служба за лабораторијску, радиолошку, патолошко-анатомску и другу дијагностику

Mag. farm. spec. med. biohem. Анђелка Милић

Dr Јасминка Крџовић

Dr Соња Константиновић

Mr sc. med. dr Александра Радуловић

Mag. farm. med. biohem. Мина Џамић

Mag. farm. spec. med. biohem. Јелена Хркаловић

Dr Милица Крстић

Dr Светлана Лазаревић

Dr Слободанка Тракиловић

Dr Милена Крстић

 

 

 

 

Одељење за снабдевање крвљу и крвним продуктима

Prim. dr sc.med. Лепосава Сикимић

Dr Радиславка Илић

Dr Ана Станисављевић Миљковић - дoктoр мeдицинe нa спeциjaлизaциjи

 

 

 

Служба за специјалистичко консултативну делатност

Prim. dr sc.med. Весна Николић

Dr Милан Митровић

Dr Александра Ристановић

Mr sc. med. dr Гордана Ђорђевић Гајић

Dr Славица Цвијовић – Томић

Dr Александар Стојановић

Mr sci. med. dr Небојша Милићевић

Dr Даниела Окиљевић

Dr Петар Мамонтов

Dr Радован Иванишевић

Prim. Mr sc. med. dr Светлана Бацетић

 

 

 

Одељење за фармацеутску здравствену делатност (болничка апотека)

Dr sci. med. Ненад Миљковић

Mr ph. spec. Јелена Никић

Mr ph. Јелена Марковић

 

 

 

 

Служба за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику

Prim. dr sc.med. Весна Николић

 

 

ДОКТОРИ МЕДИЦИНЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈИ ИЗ ОРТОПЕДИЈЕ

 

Dr Љубомир Даковић

Dr Немања Јовановић

Dr Никола Цолић

Dr Милан Шубиц

Dr Веселин Алексић

Dr Стеван Црнобарић

Dr Мирко Богданић

Dr Андрија Милићевић

Dr Немања Манојловић

Dr Андреј Георгиевски

Dr Борис Зекић

Dr Томислав Станојчић

Dr Страхиња Ђорђевић

Dr Филип Маљковић

Dr Марко Стојановић

Dr Стефан Биочанин

Dr Александар Јеремић

Dr Немања Босанчић 

 

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈИ ИЗ НЕУРОЛОГИЈЕ

 

Dr Соња Крмек

 

 

ДОКТОРИ МЕДИЦИНЕ - ОРТОПЕДИЈА

 

Dr Михајло Митровић

Dr Мичета Лазар

Dr Петар Каталинић Јовановић

Dr Angelica Lizette Arce Zuniga