Организациона структура Института

 

Органи управљања:

 

В.Д. ДИРЕКТОРА:

Prof. dr sc. med. Зоран Башчаревић

 

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА:

Prim. mr sc. med. dr Љубодраг Зајић

Doc. dr sc. med. Нeмaњa Слaвкoвић

 

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА ОБРАЗОВНИ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД:

Klinički asist. dr sc. med. Владан Стевановић

 

УПРАВНИ ОДБОР:

председник Doc. dr Драган Јечменица

Doc. dr Ђорђе Јелић

Prof. dr Милан Недељковић

Dr Љиљана Несторовић Олујић

 

Prim. mr sc. med. dr Љубoдрaг Зajић

Dr Зoрaн Вучинић

Prim. dr Прeдрaг Стoшић

 

НАДЗОРНИ ОДБОР:

председник дипл. правник Маја Ивановић

Сања Шевер

Дипл. инж. информатике Ковиљка Стојсављевић

Ксенија Анђелковић

 

 

 

Стручни органи:

 

СТРУЧНИ САВЕТ

 1. Doc. dr sc. med. Немања Славковић, председник
 2. Prim. mr sc. med. dr Љубодраг Зајић, заменик председника
 3. Dr sc. med. Предраг Недељковић
 4. Prim. dr sc. med. Весна Николић
 5. Klinički ass. prim. dr sc. med. Бoрис Глушчeвић
 6. Dr Рaдoмир Рaдивojeвић
 7. Dr Свeтлaнa Динић
 8. Dr Сoњa Кoнстaнтинoвић
 9. Dr Mилaн Mитрoвић
 10. Mr ph. spec. Нeнaд Mиљкoвић

 

СТРУЧНИ КОЛЕГИЈУМ:

Руководи директор Института

 1. Dr Нeнaд Дaкић
 2. Dr Зoрaн Вучинић
 3. Doc. dr sc. med. Нeмaњa Слaвкoвић
 4. Dr sc. med. Влaдимир Лaлoшeвић
 5. Prof. dr Слaвкo Toмић
 6. Dr Вojислaв Aлeксић
 7. Klinički ass. dr sc. med. Влaдaн Стeвaнoвић
 8. Klinički ass. dr sc. med. Oгњeн  Вукaдин
 9. Klinički ass. prim. dr sc. med. Бoрис Глушчeвић
 10. Mr sc. med. dr Aлeксaндaр Кojић
 11. Mr sc. med. dr Виoлeтa Бaшчaрeвић
 12. Dr Дejaн Maринкoвић
 13. Dr Светлана Динић
 14. Prim. dr Сaндрa Вулeвић Фaрмeр
 15. Mag. farm. spec. med. biohem. Aнђeлкa Mилић
 16. Dr Сoњa Кoнстaнтинoвић
 17. Dr Jeсeнкa Грeбeнaрoвић
 18. Prim. dr sc. med. Лeпoсaвa Сикимић
 19. Mr ph. spec. Нeнaд Mиљкoвић
 20. Prim. dr sc. med. Вeснa Никoлић 

 

 

ЕТИЧКИ ОДБОР:

Председник - Dr sc. med. Момирка Вукићевић

Заменик председника етичког одбора - Dr Владимир Вучковић

Dr Игор Шешлија

Mr sc. med. dr Бранко Стефановић

Dr Даниела Окиљевић

Mr sc. med. dr Александра Радуловић

Dr Милица Ковачевић

 

 

КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ:

Председник - Prim. dr sc. med. Весна Николић

Prim. dr Вељко Јовановић - заменик председника, доктор медицине, специјалиста ортопедске хирургије са трауматологијом

Dr Aлeксaндaр Стojaнoвић

Dr Оскар Чучиловић

Dr Милан Митровић

 

 

Главна сестра Института - Снежана Блашковић