Служба за хируршке интервенције (Операциони блок)


Начелник:


Главна сестра:

 • ВМС Снежана Јеремић

 

Активности Службе:

У склопу операционог блока ИОХБ „Бањица“ годишње се уради између 9.000 и 10.000 хируршких захвата у 8 операционих сала. Еминентни кадар уз најсавременију опрему свакодневно изводи најкомплексније и најсавременије методе из области ортопедије и трауматологије, као и пластичне и реконструктивне хирургије.

У операционом блоку се изводе:

 • Операције уградње вештачког кука, колена, раменa;
 • Комплетна трауматолошка оператива, остеосинтезе свих прелома;
 • Спинална хирургија;
 • Артроскопије и лигаментопластике свих зглобова;
 • Дечија ортопедија и трауматологија;
 • Тумори коштано-зглобног система;
 • Компликације настале услед повреде или након хируршких интервенција;
 • Реинтервенције свих врста из области ортопедије.

Операциони блок чине:

 • Две операционе сале специјализоване су за операције тоталних и субтоталних ендопротеза са најсавременијим инструментаријумом и коморама за стално пречишћавање ваздуха што у сваком тренутку гарантује стерилне услове рада;
 • Три сале за комплетну ортопедско-трауматолошку хирургију коштано-зглобног система, где стављамо акценат на хируршке интервенције на кичменом стубу.
 • Сала за артроскопије и лигаментопластике, такође са најсавременијом опремом и имплантатима;
 • Сала за хитне и мање хируршке интервенције и компликације;
 • Сала, специјализована за пластично-реконструктивну хирургију;