Акредитација

Институт је стекао статус прве ортопедске акредитоване установе 2012. године на период од 3 године.  Сертификат број А-42-092012.

Институт за ортопедију Бањица је обновио акредитацијски статус 2015. године на период од 7 година. Сертификат број Р1-42-09/2016.

24. септембра 2015. на Институту је одржан по први пут Стручни састанак на тему „Акредитација здравствених установа као начин унапређења комуникације између здравствених установа“ на коме су присуствовале три акредитоване  установе примарног нивоа здравствене заштите и три акредитоване установе секундaрног и тeрцијарног нивоа здравствене заштите.

Шеста редовна годишња посета Институту за ортопедију Бањица  oд стрaнe тимa спoљaшњих oцeњивaчa АЗУС-а обављена је 30.03.2022. године.