Институт за ортопедију Бањица лоциран је Београду, у улици Михаила Аврамовића број 28, на општини Савски Венац, јужно од ужег градског језгра, у насељеној зони Бањица по којој је и добио име. Зграда Института, окружена је богатим зеленим прстеном, парковски уређеним, на површини од 12 хектара, што је чини јединственом и препознатљивом.

Решење о оснивању Болнице донето је 06.07.1957. године. Никла је  на темељима раније започете зграде, још 1948. године, која је била осмишљена као рекреативни центар за опоравак руководећег кадра, рањеника и ратних инвалида.

1. јула 1961. године почиње са радом под називом СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ДЕЧЈУ ПАРАЛИЗУ И КОШТАНО-ЗГЛОБНУ ТУБЕРКУЛОЗУ, када осим дечје парализе и коштано- зглобне туберкулозе, започиње и лечење урођених мана, повреда, тумора као и осталих дегенеративних процеса локомоторног система и кичменог стуба. 31. марта 1965. године мења назив у СПЕЦИЈАЛНА ОРТОПЕДСКО-ХИРУРШКА БОЛНИЦА ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ "БАЊИЦА", 1967. године у СПЕЦИЈАЛНА ОРТОПЕДСКО ХИРУРШКА БОЛНИЦА "БАЊИЦА" а 1997. године ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО-ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ "БАЊИЦА". Од 2020. године носи назив ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДИЈУ БАЊИЦА.

Данас као  акредитована ортопедска установа обавља високоспецијализовану специјалистичко-консултативну и стационарну делатност у виду превенције, раног откривања, лечења и рехабилитације обољења и повреда локомоторног система и кичменог стуба, свих патологија и узраста, укључујући и комбиноване повреде. Такође обавља образовну и научно-истраживачку делатност у, као и издавачку делатност за сопствене пoтребе.