Компатибилност уградног материјала са МР дијагностиком

За добијање потврде о врсти уграђеног материјала приликом операције, потребно је попунити молбу која се налази у прилогу и исту доставити на мејл адресу office@iohbb.edu.rs.

ПРЕУЗИМАЊЕ МОЛБЕ