Служба за научно-истраживачку и образовну делатност


Помоћник директора за образовни и научно-истраживачки рад:


Руководилац Службе за научно- истраживачку и образовну делатност:


 

Активности Службе:

Специјална ортопедско-хируршка болница је 1965. године регистрована као научна установа. Одељење за научно-истраживачки рад основано је 1. фебруара 1973. године, спајањем библиотеке и фотолабораторије, а избором dr Милана Митровића за начелника. Од стране лекара Болнице септембра 1970. године покренут је први број часописа “Acta orthopaedica Iugoslavica.” На челу овог одељења у наредном периоду су били: dr Здеслав Милинковић, dr Бранко Сбутега, dr Горан Чобељић и dr Весна Николић (од јануара 2016). Данас основна делатност Одељења је праћење свих научних и стручних састанака и скупова на којима се разматра проблематика везана за ортопедску хирургију, физикалну медицину и рехабилитацију, пластичну хирургију, општу хирургију, такође школовање и стручно усавршавање здравствених радника и сарадника свих профила . Одељење координише и рад  Института и Медицинског факултета у Београду, посебно у домену стицања и реизбора научних звања (која нису директно везана за факултет). Једна од главнх делатности овог одељења је планирање и спровођење Континуиране медицинске едукације (КМЕ) медицинских радника са средњом, вишом и високом стручном спремом (медицинских сестара и техничара, лекара различитих специјалности и других медицинских радника и сарадника). Важан део активности одељења је праћење учешћа наших здравствених радника у пројектима и студијама које организују различите институције из земље и иностранства.