Служба за научно-истраживачку и образовну делатност


Помоћник директора за образовни и научно-истраживачки рад:


Руководилац Службе за научно- истраживачку и образовну делатност:

  • Наташа Димитрић

 

Активности Службе:

Специјална ортопедско-хируршка болница је 1965. године регистрована као научна установа. Одељење за научно-истраживачки рад основано је 1. фебруара 1973. године, спајањем библиотеке и фотолабораторије, а избором dr Милана Митровића за начелника. Од стране лекара Болнице септембра 1970. године покренут је први број часописа “Acta orthopaedica Iugoslavica.” На челу овог одељења у наредном периоду су били: dr Здеслав Милинковић, dr Бранко Сбутега, dr Горан Чобељић и dr Весна Николић (од јануара 2016). Данас основна делатност Одељења је праћење свих научних и стручних састанака и скупова на којима се разматра проблематика везана за ортопедску хирургију, физикалну медицину и рехабилитацију, пластичну хирургију, општу хирургију, такође школовање и стручно усавршавање здравствених радника и сарадника свих профила . Одељење координише и рад  Института и Медицинског факултета у Београду, посебно у домену стицања и реизбора научних звања (која нису директно везана за факултет). Једна од главнх делатности овог одељења је планирање и спровођење Континуиране медицинске едукације (КМЕ) медицинских радника са средњом, вишом и високом стручном спремом (медицинских сестара и техничара, лекара различитих специјалности и других медицинских радника и сарадника). Важан део активности одељења је праћење учешћа наших здравствених радника у пројектима и студијама које организују различите институције из земље и иностранства.

 

Наташа Димитрић, руководилац Службе

 

 

ОДСЕК ЗА ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА:

Одсек се стара о сталном унапређењу квалитета здравствене заштите у сарадњи са Комисијом за унапређење квалитета рада. Ова активност се континуирано спроводи и од стране сестара и техничара задужених за рад на унапређењу и контроли квалитета здравствене заштите Установе, што уједно и представља основни задатак Одсека. Институт је стекао статус прве ортопедске акредитоване установе 2012. године (на период од 3 године) и 2015. године (на период од 7 година), захваљујући несебичним залагањима чланова акредитованих тимова на челу са координатором Prim. dr sc. med. dr Весном Николић. Од децембра 2015. године сви запослени су у могућности да се информишу о интерним темама и дешавањима на Институту у електронском часопису “Институт инфо”. Висок квалитет наших услуга, водећа позиција на тржишту и друштвено одговорно пословање уз непрекидан рад на даљем побољшавању је приоритет руководства и свих запослених. Таквим настојањима и опредељењима обезбеђујемо испуњење очекивања и потреба пацијената и осталих заинтересованих страна.

 

Наташа Димитрић, шеф Одсека