Служба за општу ортопедију II


Начелник:


Главна сестра:

  • ВМС Сузана Максимовић

 

Активности Службе:

Основна делатност одељења је дијагностика и неоперативно и оперативно лечење бројних ортопедских болести одраслих особа, али и повреда екстремитета, укључујући и спортски трауматизам. Највише смо оријентисани према хируршком лечењу дегенеративне болести великих зглобова (пре свега кука и колена), реинтервенцијама након већ уграђених вештачких зглобова и артроскопској хирургији великих зглобова, укључујући и реконструкције лигамената колена и стабилизације чашице. Бавимо се, у мањем обиму и ортопедском проблематиком рамена, скочног зглоба и стопала.

Поред наведеног, бавимо се и лечењем инфекција коштано-зглобног система одраслих особа, посебно након уградње вештачких зглобова. Збрињавамо све акутне повреде и последице ранијих повреда горњих и доњих екстремитета одраслих особа. Бавимо се и научно-истраживачким радом и анализирамо постигнуте резултате, учествујући и у едукацији студената Медицинског факултета у Београду, клиничких лекара и специјализаната ортопедије. На нашем одељењу раде три лекара сарадника и наставника Медицинског факултета у Београду што нас чини јединственом службом ИОХБ “Бањица“.