О наставној бази

Институт за ортопедију Бањица је наставна база Медицинског факултета у Београду. Наставни кадар чине два професора, два доцента, и једанаест клиничких асистената који учествују у свим видовима наставе. Осим наставе из Хирургије, у оквиру Института одвија се настава из предмета: Основи клиничке праксе I и II, Прва помоћ, Изборна настава – Инегалитет екстремитета, и Настава на енглеском језику. Болница је и стална база за последипломску наставу, и у њој се изводи настава из Специјалистичких академских студија и Двосеместралне наставе – Здравствена специјализација из Ортопедије са трауматологијом. Поред теоретских часова, у болници се одвијају свакодневно и практичне вежбе.

Посебан вид наставне активности представља перманентно усавршавање лекара из целе земље, који долазе у болницу да би обавили специјалистички стаж, или допунили своје знање из појединих поглавља ортопедске хирургије. У оквиру континуиране медицинске едукације повремено се организују симпозијуми и стручни састанци из области ортопедије, на којима учествују и лекари предавачи из других установа. У болници се одржавају бројни састанци Секције за ортопедску хирургију и труматологију Српског лекарског друштва, те бројни контакти и инструкциона предавања са представницима фармацеутске индустрије, а посебно са представницима ортопедске и хируршке опреме, инструментаријума, и уређаја.

Осим тога, на „Бањици“ се спроводи и практична настава за ученике Медицинских школа: “Свети Сава“, „Београд“,“Надежда Петровић“, Високе здравствене школе струковних студија у Београду, Високе здравствено-санитарне школе струковних студија „Висан“, Високе школе академских студија „Доситеј“, Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, Фармацеутског факултета, Универзитета у Београду.

Састав Наставне базе чине следећи наставници и сарадници:

 • Prof. dr Зоран Башчаревић - Руководилац Наставне базе
 • Prof. dr Милан Апостоловић
 • Doc. dr Немања Славковић
 • Doc. dr Душко Спасовски – Секретар Наставне базе
 • Klinički asist. dr Борис Вукомановић
 • Klinički asist. dr Владан Стевановић
 • Klinički asist. dr Огњен Вукадин
 • Klinički asist. dr Миодраг Глишић
 • Klinički asist. dr Борис Глушчевић
 • Klinički asist. dr Бранислав Кривокапић
 • Klinički asist. dr Марко Алексић
 • Klinički asist. dr Александар Јевтић
 • Klinički asist. dr Андреја Баљозовић
 • Klinički asist. dr Данило Јеремић
 • Klinički asist. dr Станислав Рајковић
 • Секретар за наставно-научну делатност Светлана Игњатовић
  Телефон: +381 11 655 79 61
  Е-пошта: nastavna_baza@iohbb.edu.rs