Институт за ортопедско-хируршке болести „Бањица“ је наставна база Медицинског факултета у Београду. Наставни кадар чине три професора, два доцента, и пет клиничких асистената који учествују у свим видовима наставе. Осим наставе из Хирургије, у оквиру Института одвија се настава из предмета: Основи клиничке праксе I и II, Прва помоћ, Изборна настава – Инегалитет екстремитета, и Настава на енглеском језику. Болница је и стална база за последипломску наставу, и у њој се изводи настава из Специјалистичких академских студија и Двосеместралне наставе – Здравствена специјализација из Ортопедије са трауматологијом. Поред теоретских часова, у болници се одвијају свакодневно и практичне вежбе.

Сазнајте више

I година

- ИАС I

- Основи клиничке праксе I
    - Спецификација предмета
    - Водич кроз наставу
    - Напомене
    - Распоред вежби и предавања
    - Спискови студената ИОХБ „Бањица“
    - Вести

- Прва помоћ
    - Спецификација предмета
    - Списак студената
    - Распоред вежби
    - Вести

II година

- ИАС II

- Основи клиничке праксе II
    - Спецификација предмета
    - Водич кроз наставу
    - Напомене
    - Распоред вежби и предавања
    - Спискови студената ИОХБ „Бањица“
    - Вести

V година

- Хирургија: Ортопедија обољења
    - Спецификација предмета
    - Водич кроз наставу
    - 2018 - 2019 Распоред наставе
    - Распоред теоријске и практичне наставе
    - Распоред по групама
    - Распоред по групама – Група Ц
    - Списак студената по групама
    - Списак студената по групама - накнадни
    - Литература
    - Вести

- Изборна настава
    - Спецификација предмета
    - 2018 - 2019 Распоред наставе
    - Списак студената

- Настава на енглеском језику
    - Распоред наставе
    - Вести


Клинички стаж

- Спецификација
- Одговорни наставници
- XII семестар школске 2017-2018. године

Клиничка пракса

 - Списак студената ИОХБ „Бањица“

Испитне комисије

- Списак испитних комисија
- Испитна питања
    - Комплет 1
    - Комплет 2
    - Комплет 3
    - Комплет 4
    - Комплет 5
    - Комплет 6
- Распоред полагања