Служба за трауматологију локомоторног система


Начелник:


Главна сестра:

  • ВМС Мирјана Трбовић

 

Активности Службе: 

Одељење је специјализовано за хируршко лечење и збрињавање пацијената са свежим повредама коштано-зглобног система горњих и доњих екстремитета и карлице, као и хируршка лечења секвела трауме.

Одељење се бави и оперативним лечењем дегенеративних обољења кука и колена, уградњом примарних ендопротеза кука и колена, као и ревизионих алоартропластика. Поред наведених патологија, специфичности и значајан сегмент активности заузима хирургија стопала. Прате се савремена достигнућа медицине на пољу ортопедске хирургије, трауматологије и ране постоперативне рехабилитације, и иста се примењује у свакодневној пракси.