Стручни кадар

 

I СЕКТОР ПОЛИКЛИНИЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ:

 

Одељење за пријем и збрињавање ургентних стања,

Одељење за специјалистичко-консултативне прегледе,

Одељење за пријем пацијената упућених на болничко лечење

 

Dr Ненад Дакић

 

 

II СЕКТОР СТАЦИОНАРНИХ ДЕЛАТНОСТИ:

 

 

 

Служба за ортопедску онкологију

Dr Александар Ђорђевић

Dr Зоран Вучинић

Mr sc. med. dr Никица Мандић

Dr Светлана Лазаревић

Prim. dr sc. med. Ненад Лујић

 

 

 

Служба за општу ортопедију – женско I

Prof. dr sc. med. Зоран Башчаревић (В.Д. директора Института)

Dr Зоран Стефановић

Dr Љубиша Марјанов

Dr Андрија Лазовић

Dr Вук Вучић

 

 

 

Служба за општу ортопедију- женско II

Doc. dr sc. med. Милан Апостоловић (заменик директора Института)

Doc. dr sc. med. Немања Славковић

Dr Владимир Вучковић

Klinički ass. mr sc. med. dr Борис Вукомановић

Dr Оскар Чучиловић

Dr Дејан Александрић

 

 

 

Служба за хирургију кичменог стуба

Dr sc. med. Владимир Лалошевић

Prim. dr Александар Ћурчић

Prim. dr Будимир Јешић 

Dr Дража Дожић

Dr Олег Крнета

Mr sc. med. dr Станко Миличковић

Prim. dr sc. med. Здравко Полексић

Dr Maркo Aлeксић

 

 

 

Служба за реконструктивну ортопедију и коштано-зглобну инфекцију

Prof. dr Славко Томић

Mr sc. med. dr Оливер Крајчиновић

Mr sc. med. dr Бранко Стефановић

Dr Вукашин Јовановић

 

 

 

Служба за дечију ортопедију и трауматологију

Dr Војислав Алексић

Dr Агница Петковић

Prim. dr sc. med. Зоран Бајин

Prim. dr Весна Јовановић

Klinički ass. dr sc. med. Душко Спасовски

Dr Игор Шешлија

 

 

 

Служба за неуро-ортопедију

 

 

Служба за општу ортопедију – мушко I

Klinički ass. dr sc. med. dr Владан Стевановић

Prof. dr Зоран Благојевић

Prim. dr Драган Матић

Dr Иван Диклић

Dr Александар Црнобарић

Klinički ass. dr Миодраг Глишић

 

 

 

Служба за општу ортопедију – мушко II

Klinički ass. mr sc. med. dr Огњен Вукадин

Dr Гордан Гавриловић

Prim. mr sc. med. dr Љубодраг Зајић (помоћник директора)

Dr Ненад Трбовић

Dr Данијел Распоповић

Dr Брaнислaв Кривoкaпић

 

 

 

Служба за општу ортопедију – женско III

Prim. dr sc. med. Борис Глушчевић

Prim. dr Вељко Јовановић

Prim. dr Предраг Стошић

Dr Даниел Милосављевић

Dr Владимир Гајић

Dr Стaнислaв Рajкoвић

 

 

 

Служба за коштано-зглобну трауматологију

Mr sc. med. dr Слободан Станковић

Mr sc. med. dr Александар Којић

Dr Радомир Радивојевић

Dr Мирко Ковачевић

Dr Aлeксaндaр Стaнojкoвић

Dr Предраг Стефановић

 

 

 

Служба за хирургију шаке, реконструктивну и пластичну хирургију

Mr sc. med. dr  Виолета Башчаревић

Mr sc. med. dr Жељко Ћурчић

Dr Велиша Арсић

Dr sc. med. dr Предраг Недељковић

Dr Милош Вучетић

Dr Милан Стајић - Дoктoр мeдицинe нa спeциjaлизaциjи

 

 

 

Служба за хируршке интервенције (операциони блок)

Dr Дејан Маринковић 

 

 

 

Служба за анестезију, реаниматологију и интензивну терапију

Prim. mr sc. med. dr Бранислав Томовић

Dr Весна Савић

Dr Милица Николић

Dr Рената Саић-Еминовић

Mr sc. med. dr Соња Чејовић

Dr Момчило Станковић

Dr Светлана Динић

Dr Марија Ратковић

Dr Марија Банђур

Mr sc. med. dr Милован Вукотић

Dr Славица Дејановић

Dr Весна Кандић Вуковић

Dr Драгана Жарковић

Dr Гордана Новаковић 

Dr Милена Јовић

Dr Драган Маринковић

Dr Снежана Бакић - на одређено

Dr Мина Ђаковић

Dr Андријана Цвијовић

Dr Лазар Бралушић

Dr Ненад Шутић

Dr Невена Бранковић - Дoктoр мeдицинe нa спeциjaлизaциjи

Dr Немања Димић - Дoктoр мeдицинe нa спeциjaлизaциjи

Dr Вeснa Mиличић - Дoктoр мeдицинe нa спeциjaлизaциjи

Dr Maркo Сaвић - Дoктoр мeдицинe нa спeциjaлизaциjи

 

 

III СЕКТОР ЗАЈЕДНИЧКИХ  МЕДИЦИНСКИХ  ДЕЛАТНОСТИ:

 

 

Prim. dr sc. med. Ненад Лујић

 

 

 

Служба физикалне медицине и рехабилитације

Prim. dr Сандра Вулевић-Фармер 

Prim. dr Десанка Митровић

Dr sc. med. Момирка Вукићевић

Dr Радоица Ђокић

Prim. dr Славица Пантелић

Prim. dr Невенка Стојановић

Dr Маријана Тодоровић - Дoктoр мeдицинe нa спeциjaлизaциjи

 

 

 

Служба за лабораторијску, радиолошку и другу дијагностику

Prim. dr sc. med. Радмила Ковачевић

Dr Јесенка Гребенаровић

Dr Јасминка Крџовић

Dr Соња Константиновић

Mr sc. med. dr Александра Радуловић

Dr Славица Каткић

Mag. farm. spec. med. biohem. Анђелка Милић

Mag. farm. med. biohem. Мина Џамић

Dr Mилицa Кoвaчeвић - Клинички дoктoр мeдицинe

 

 

 

 

Одељење за трансфузиологију

Prim. dr sc. med. Лепосава Сикимић

Dr Радиславка Илић

 

 

 

Одељење интернистичке, педијатријске и опште хируршке делатности

Dr Милан Митровић

Prim. dr Милена Ђурић

Dr Александра Ристановић

Mr sc. med. dr Гордана Гајић

Dr Славица Цвијовић – Томић

Dr Aлeксaндaр Стojaнoвић

Dr Петар Мамонтов 

Dr Светозар Савић

Prim. mr sc. med. dr Светлана Бацетић

Dr Дивна Борчић

 

 

 

Одељење за фармацеутску здравствену делатност (болничка апотека)

Mr ph. Соња Димитријевић - Ћосић

Mr ph. spec. Јелена Никић

Mr ph. spec. Ненад Миљковић

 

 

 

Одељење за научно-истраживачки рад и медицинску информатику

Prim. dr sc. med. Весна Николић

 

 

 

ДОКТОРИ МЕДИЦИНЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈИ

 

Dr Младен Павловић

Dr Филип Пилиповић

Dr Марко Димитријевић

Dr Марко Вујачић

Dr Желимир Јовановић

Dr Вељко Милосављевић

Dr Милан Мирковић 

Dr Драшко Васовић

Dr Андреја Баљозовић

Dr Данило Јеремић

Dr Никола Богосављевић

Dr Бојан Петровић

Dr Љубомир Даковић

 

 

 

КЛИНИЧКИ ДOКTOРИ MEДИЦИНE

 

Dr Никoлa Цoлић

Dr Нeмaњa Joвaнoвић