Важна обавештења

Због реорганизације рада на Институту, почев од 01.07.2023.год., сви амбулантни прегледи ће се обављати у само у пре подневној смени.

Поштоване колеге,

У интересу наших пацијената, а у циљу њихове припреме за обављање планиране хируршке интервенције у већ заказаном термину, неопходно је да ПАЦИЈЕНТ приликом упућивања у Институт за ортопедију Бањица буде СТАБИЛНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА СА УРЕДНИМ ЛАБОРАТОРИЈСКИМ И ДИЈАГНОСТИЧКИМ ПАРАМЕТРИМА.

С тога Вас молимо да пацијенту обезбедите:

Потребну медицинску документацију:

 • Упут за амбулантни специјалистички преглед - упут без термина, (за пацијенте из унутрашњости оверен од стране надлежног фонда);
 • Претходну медицинску и дијагностичку документацију (скенер, ултразвук, итд);
 • Извештај са налазом и мишљењем надлежног доктора уже специјалности о подобности за оперативни захват који није старији од 30 дана, у случајевима када је пацијент:
  • хронични болесник (налаз и мишљење пнеумофтизиолога, кардиолога, хематолога и др.)
  • о прележао плућну емболију (налаз и мишљење пулмолога или кардиолога)

 

Потребне лабораторијске анализе (не могу бити старије од 30 дана):

Хематолошке анализе

(комплетна крвна слика, седиментација еритроцита);

Биохемијске анализе

(гликемија, уреа, креатинин, тотални билирубин, АСТ, АЛТ, укупни протеини,

натријум, калијум, укупни калцијум, алкална фосфатаза);

Хормони штитне жлезде

(fT4, TSH)

Скрининг коагулације

(aPTT, PT( INR), fibrinogen);

Резултат крвне групе

(ABO i RhD), издат из трансфузиолошке службе регионалне болнице; резултат треба да садржи податке о имену, имену родитеља, презимену и ЈМБГ.

Брис грла и носа Комплетан преглед урина

(само за педијатријске пацијенте)

и уринокултуру

(потребно је донети налаз стерилне уринокултуре).

Уколико постоје било каква одступања у лабораторијским анализама доставити мишљење специјалисте/специјалисте уже специјалности о разлозима за то, предузетим мерама и подобности за обављање планиране хируршке интервенције.

 

Потребне дијагностичке процедуре:

RTG грудног коша - са описом радиолога или пнеумофтизиолога;

EKG - са извештајем интернисте;

UZ srca - за старије од 75 година (не сме бити старији од 6 месеци);

CDS крвних судова врата са извештајем неуролога - у случају прележаног можданог удара (CVI);

DOPPLER крвних судова доњих екстремитета уз мишљење васкуларног хирурга о подобности за ортопедску операцију у случају постојања проширених вена на ногама.

 

 

ВАЖНА НАПОМЕНА

 

 • Недељу дана пре операције пацијент треба да прекине са лековима које користи као антиагрегациону терапију (ацетилсалицилна киселина 100 mg), уколико надлежни интерниста у нашој установи не одреди другачије (пацијенти са уграђеним стентовима и bay-pas интервенцијама на крвним судовима).
 • Употребу нестеродних антиреуматика (Brufen, Movalis, Diklofen ...) треба обуставити недељу дана пре операције имајући у виду њихов утицај на процесе коагулације крви.
 • Ако пацијент узима лекове који значајно утичу на коагулацију крви (препарати дикумарола...), врло је важно да се престанак узимања ових лекова договори са ординирајућим лекаром, уз дефинитивну консултацију са надлезним интернистом у нашој установи.
 • Две недеље пре операције треба укинути примену лека Metotrexat (MTX) који се користи у терапији реуматоидног артритиса или неког другог системског обољења уз налаз надлежног реуматолога.
 • Недељу дана пре операције треба прекиниту употребу биљних и других алтернативних лекова и додатака.

Служба за специјалистичко консултативну делатност

 

 

ПРОЦЕДУРА ПРИПРЕМЕ ЗА ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕЊЕ

Канцеларија за Листе чекања ИО Бањица упућује позивно писмо пацијенту за анестезиолошки преглед са детаљним упутствима за планирани оперативни захват.

На анестезиолошком прегледу, након увида у здравствено стање пацијента и приложену медицинску документацију, биће му заказан преглед код специјалисте интерне медицине који ће се обавити у нашој Установи.

 

На интернистичком прегледу:

 • уколико је здравствено стање пацијента стабилно и лабораторијски и дијагностички параметри уредни, исти добија обавештење о тачном датуму пријема,
 • уколико се установи да у овом тренутку здравствено стање пацијента није стабилно или постоје значајна одступања у лабораторијским и дијагностичким параметрима, исти се упућује на даље консултативне прегледе уз заказану поновну интернистичку контролу у ИО Бањица.

 

С поштовањем,

Канцеларија за листе чекања

Кабинет за Листе чекања ИО Бањица упућује Вам позивно писмо за анестезиолошки преглед са детаљним упутствима за планирани оперативни захват, након мишљења лекара специјалисте ортопедије са трауматологијом из наше Установе.

На анестезиолошком прегледу, након увида у Ваше здравствено стање и приложену медицинску документацију, заказује Вам се преглед код специјалисте интерне медицине у нашој Установи.

На интернистичком прегледу:

 • уколико је Ваше здравствено стање стабилно и лабораторијски и дијагностички параметри уредни, добијате обавештење о тачном датуму пријема;
 • на контролном интернистичком прегледу на дан пријема добијате коначну сагласност за оперативно лечење и одлазите на Шалтер за пријем на стационарно лечење.

Уколико се на анестезиолошком/интернистичком прегледу установи да у овом тренутку Ваше здравствено стање није стабилно или постоје значајна одступања у лабораторијским и дијагностичким параметрима, бићете упућени на даље консултативне прегледе уз заказану поновну анестезиолошку/интернистичку контролу у ИО Бањица.

Контрола се може одложити у периоду од 30 дана. Уколико се претпостави да је потребно дуже испитивање и лечење, Ваш статус на Листи биће замрзнут.

По стицању услова за оперативно лечење заказује Вам се нови анестезиолошки/интернистички преглед по приоритету, преко Кабинета за Листе чекања.

НАПОМЕНА:

Пацијент се у складу са чланом 9. Правилника о листама чекања обавештава о стављању на Листу чекања ради уградње имплантата у ортопедији (кукови и колена). Осигурано лице може бити стављено само на једну листу чекања за исту здравствену услугу и то само у једној здравственој установи.

 

С поштовањем, Кабинет за Листе чекања

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПАЦИЈЕНТА

Поштована/и,

Потребно је да дођете на ПРИПРЕМНИ ПРЕОПЕРАТИВНИ

АНЕСТЕЗИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД у Институт за ортопедију Бањица, Михаила Аврамовића 28, Београд са:

 • Упутом за амбулантни специјалистички преглед - (за пацијенте из унутрашњости оверен од стране надлежног фонда)
 • Комплетном досадашњом медицинском документацијом (фотокопираном)*
 • Дијагностичком документацијом*
 • Лабораторијским анализама*

Недолазак на заказани термин прегледа имаће за последицу скидање са листе чекања. Као једина објективна спреченост сматраће се потврда о стационарном - болничком лечењу и у том случају добићете нови датум анестезиолошког прегледа, а на већ заказан термин прегледа, потврду може доставити ужи члан породице.

 

*ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ВАШЕГ ИЗАБРАНОГ ЛЕКАРА ИЗ ДОМА ЗДРАВЉА

 

Поштоване колеге,

У интересу наших пацијената, а у циљу њихове припреме за обављање планиране хируршке интервенције у већ заказаном термину, неопходно је да ПАЦИЈЕНТ приликом упућивања у Институт за ортопедију Бањица буде СТАБИЛНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА СА УРЕДНИМ ЛАБОРАТОРИЈСКИМ И ДИЈАГНОСТИЧКИМ ПАРАМЕТРИМА.

Стога Вас молимо да пацијенту обезбедите:

Потребну медицинску документацију:*

 • Упут за амбулантни специјалистички преглед - упут без термина, ( за пацијенте из унутрашњости оверен од стране надлежног фонда);
 • Претходну медицинску и дијагностичку документацију (скенер, ултразвук, итд);
 • Извештај са налазом и мишљењем надлежног доктора уже специјалности о подобности за оперативни захват који није старији од 30 дана, у случајевима када је пацијент:
  • хронични болесник (налаз и мишљење пнеумофтизиолога, кардиолога, хематолога и др.)
  • прележао плућну емболију (налаз и мишљење пулмолога или кардиолога)

Потребне лабораторијске анализе (не могу бити старије од 30 дана): *

Хематолошке анализе - (комплетна крвна слика, седиментација еритроцита);

Биохемијске анализе - (гликемија, уреа, креатинин, тотални билирубин, АСТ, АЛТ, укупни протеини, натријум, калијум, укупни калцијум, алкална фосфатаза);

Хормони штитне жлезде - (fT4, TSH)

Скрининг коагулације - (aPTT, PT (INR), фибриноген);

Резултат крвне групе - (ABO и RhD), издат из трансфузиолошке службе регионалне болнице; резултат треба да садржи податке о имену, имену родитеља, презимену и ЈМБГ.

Брис грла и носа - (само за педијатријске пацијенте).

Комплетан преглед урина и уринокултуру - (потребно је донети налаз стерилне уринокултуре).

УКОЛИКО ПОСТОЈЕ БИЛО КАКВА ОДСТУПАЊА У ЛАБОРАТОРИЈСКИМ АНАЛИЗАМА ДОСТАВИТИ МИШЉЕЊЕ СПЕЦИЈАЛИСТЕ/СПЕЦИЈАЛИСТЕ УЖЕ СПЕЦИЈАЛНОСТИ О РАЗЛОЗИМА ЗА ТО, ПРЕДУЗЕТИМ МЕРАМА И ПОДОБНОСТИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПЛАНИРАНЕ ХИРУРШКЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ.

Потребне дијагностичке процедуре: *

RTG грудног коша са описом радиолога или пнеумофтизиолога;

EKG са извештајем интернисте;

UZ срца за старије од 75 година (не сме бити старији од 6 месеци);

CDS крвних судова врата са извештајем неуролога - у случају прележаног можданог удара (CVI); DOPPLER крвних судова доњих екстремитета уз мишљење васкуларног хирурга о подобности за ортопедску операцију у случају постојања проширених вена на ногама.

Важно обавештење:

 • Недељу дана пре операције прекините са лековима који се користе као антиагрегациона терапија
  (ацетилсалицилна киселина 100 mg), уколико надлежни интерниста у нашој установи не одреди другачије (пацијенти са уграђеним стентовима и bay-pas интервенцијама на крвним судовима).
 • Употребу нестеродних антиреуматика (Brufen, Movalis, Diklofen ...) обуставити недељу дана пре операције имајући у виду њихов утицај на процесе коагулације крви.
 • Ако пацијент узима лекове који значајно утичу на коагулацију крви (препарати дикумарола...), врло је важно да се престанак узимања ових лекова договори са ординирајућим лекаром, уз дефинитивну консултацију са надлежним интернистом у нашој установи.
 • Две недеље пре операције укинути лек Metotrexat (MTX) који се користи у терапији реуматоидног артритиса или неког другог системског обољења уз налаз надлежног реуматолога.
 • Недељу дана пре операције прекините употребу биљних и других алтернативних лекова и додатака. У договору са анестезиологом и интернистом/педијатром добићете тачну терапију шта и колико да пијете, а шта је потребно да престанете да користите.

 

 

С поштовањем,

Канцеларија за листе чекања

Због реконструкције Одељења за радиолошку дијагностику, од 15.09.2022. год., прегледи на апарату за мерење густине костију – DEXA – се неће изводити.
О термину почетка рада истих накнадно ћемо вас обавестити.