Делатност

У обављању здравствене делатности Институт пружа здравствене услуге на секундарном и терцијарном нивоу из следећих области здравствене заштите, специјалности и ужих специјалности, и то:

Услуге Института за ортопедију Бањица из области хирургије према врсти патологије:

 • Лечење дегенеративних обољења великих зглобова (примарне и секундарне артрозе) оперативним захватима уградње протезе или другим оперативним захватима у зависности од индикације.
 • Неоперативно и оперативно лечење прелома код одраслих и деце
 • Артроскопска хирургија великих зглобова (колено, кук, раме, скочни зглоб) код спортских повреда, нестабилности и других патолошких стања.
 • Оперативно лечење примарних и секундарних тумора коштано-зглобног система код одраслих и деце (биопсија, ресекција, туморске протезе)
 • Хируршко лечење последица реуматских болести
 • Реконструктивна хирургија коштано зглобног система методом Илизарова (последице лоше сраслих прелома, инегалитети екстремитета, контрактуре зглобова, осовински деформитети, надокнада коштаних дефеката и др.)
 • Оперативни захвати код обољења кичменог стуба код деце и одраслих (примарни и секундарни тумори кичменог стуба, дискус херније, спондилолистезе, спиналне стенозе, траума кичменог стуба, деформитети кичменог стуба – сколиозе, кифозе и др.)
 • Оперативно и неоперативно лечење ортопедских болести у дечијем узрасту (развојни поремећаји кука, Пертесово обољење, епифизиолиза и других обољења дечјег кука, ангулациони и ротациони деформитети екстремитета, коштане израслине, коштане цисте, урођени и стечени деформитети стопала, последице метаболичких и других прирођених обољења коштано зглобног система)
 • Оперативно лечење деформитета коштано-зглобног система насталих као последица неуролошких обољења
 • У оквиру ових поремећаја раде се оперативни захвати на меким ткивима (тенотомије, тенодезе, елонгације тетива, транспозиције тетива, капсулотомије) и на коштаном ткиву (различите врсте остеотомија, артродеза и др.)

Служба је специјализована за лечење стања из домена пластичне и реконструктивне хирургије, а посебно стања из области обољења, деформитета (стечених и урoђених), трауме и посттрауматских стања, као и тумора шаке. Такође, бавимо се и хирургијом периферних нерава и реконструкцијом дефеката меких ткива екстремитета. У хируршком лечењу учествујемо у решавању стања која захтевају мултидисциплинарни приступ, као део тима (са ортопедима, физијатрима и општим хирурзима).

Служба за специјалистичко-консултативну делатност пружа свеобухватну специјалистичку делатност из области интерне медицине и педијатрије. Бави се дијагностиком и лечењем широког спектра болести пружајући услуге:

 • Првих интернистичких/педијатријских прегледа
 • Контролних интернистичких/педијатријских прегледа
 • Конзилијарних прегледа
 • Прегледа пацијената у тријажној амбуланти Хитне службе Института
 • Прегледа пацијената са остеопорозом
 • Ехокардиографских прегледа
 • Специјалистичко консултативних прегледа
 • Субспецијалистичких прегледа кардиолога
 • Субспецијалистичких прегледа из области терапије бола
 • Здравственог просвећивања пацијената Института

Стручни кадар је кроз континуирану медицинску едукацију у тренду са најновијим медицинским протоколима и процедурама у вези лечења и дијагностике пацијената Института.

Служба за анестезију, реаниматологију и интензивну терапију просечно у току године изведе између 8.500 и 9.500 анестезија. Од тога у регионалној анестезији (централни неуроаксијални блокови - спинал и перидурал, блокови нервних плексуса и периферних нерава) преко 70% анестезија.

Одељење за интензивну терапију има 21 кревет са најсавременијом опремом за мониторинг, негу и третман пацијената. У Одељењу за интензивну терапију годишње се успешно лечи преко 6.500 оперисаних пацијената. Лекари и особље Службе анестезије успешно спроводе и терапију бола лежећих пацијената.

Одељење је конципирано као Болничка банка крви. На основу Закона о трансфузији крви Републике Србије и Правилника о квалитету у области трансфузијске медицине делатности Одељења су:

 • Обезбеђење довољног броја јединица крви и крвних деривата за потребе лечења болесника нашег Института (хируршки оперативни програм и терапијске трансфузије);
 • Извршење неопходних имунохематолошких испитивања крвно групне припадности аутоматизованим системом коришћења гел технике – микроепрувете;
 • Извођење тестова поднођљивости крви у оквиру припреме јединица крви за трансфузију аутоматизованим системом, коришћењем гел технике – микроепрувете;
 • Извођење програма различитих стратегија аутологних трансфузија;
 • Обављање тестова из области хемостазе аутоматизованим системима (преоперативно извођење скрининг тестова хемостазе, испитивање функције тромбоцита и ротациона тромбоеластометрија);
 • Контроле ефикасности примењене антикоагулантне терапије у склопу третмана одељенских болесника;
 • Консултативна делатност из области трансфузиологије.

Одељење је надлежно и за рационалну примену крви и продуката од крви као и за безбедно руковање крвљу и продуктима од крви. Одељење је у обавези да води податке у писаној и електронској форми (установљен је информациони систем) који се односи на серолошка испитивања, издавање крви и компонената крви, примаоце крви и компонената крви, аутологно спасавање крви, поремећаје хемостазе, озбиљне нежељене догађаје и озбиљне нежељене реакције и достављање истих у Управу за биомедицину. 

Одељење подржава услове и захтеве у погледу одржавања квалитета крви и крвних деривата и успоставља системе обезбеђивања корективних мера.

Одељење се бави и научно – истраживачким активностима што подразумева и менторске активности у оквиру специјализације и субспецијализације из клиничке трансфузиологије као и учешће у различитим клиничким испитивањима.

Основна делатност јесу радиографије и радиоскопије коштано-зглобног система. Одељење се састоји из одељенског, амбулантног и скенер дела. Одељенски део обавља радиографије и радиоскопије одељенских пацијената, мерење коштане масе одељенских и амбулантних пацијената. Амбулантни део обавља радиографије амбулантних и хитних пацијената. Скенер обавља прегледе одељенских и амбулантних пацијената.

Рад Одељења за радиологију организован је и кроз:

 • Кабинет за ултразвучну дијагностику
 • Кабинет за ЕКГ

Активности Кабинета за ултразвучну дијагностику:

У ИО Бањица је 1989. године уведена је ултразвучна дијагностика са примарним циљем систематског скрининга кукова код новорођенчади и одојчади, дијагностиковања и лечења ортопедско-трауматолошких акутних и хроничних стања коштано-зглобно, мишићно-тетивних лезија, као и дијагностиковања патологије тумора локомоторног система. ИО Бањица је референтни центар дијагностике и едукативан центар за лекаре разних профила (ортопеде, педијатре, радиологе...), опредељене за ултразвучну дијагностику из области ортопедије и трауматологије. Данас се на ИО Бањица годишње обави око 1500 прегледа кукова новорођенчади и одојчади, 300 прегледа ортопедско-трауматолошких стања, 600 прегледа кардиоваскуларне и абдоминалне патологије.

Активности Кабинета ЕКГ:

Израда електрокардиографских записа за потребе пацијената стационираних у Институту

Рад се заснива на организовању и примени савремене дијагностике и физикалне терапије за све екстерне и интерне пацијенте, којима је овај вид терапије потребан. На оделјењу подразумева рад лекара – специјалисте физикалне медицине и рехабилитације са физиотерапеутским тимом на превенцији компликација имобилизације, на примени преоперативне и постоперативне рехабилитације и на рехабилитацији неоперативно лечених пацијената. Наставак започете рехабилитације за време хоспитализације, по отпусту пацијената, као и амбулантно лечених пацијената са повредама и оболјењима локомоторног система се спроводи у оквиру Дневне болнице.

Терапијске методе: кинезитерапија, термотерапија, механотерапија, електротерапија, сонотерапија, ласер, магнетна терапија, радна терапија, и специјални програми кинезитерапије за децу са деформитетима кичменог стуба и грудног коша. У оквиру Службе за физикалну медицину и рехабилитацију постоје:

У оквиру Службе за физикалну медицину и рехабилитацију постоји:

 • Дневна болница

Одељење биохемијско-хематолошке лабораторије је специјализовано за спровођење лабораторијских анализа на аутоматским анализаторима (Beckman Coulter, AU640; Beckman Coulter, AU480; Roshe, Cobas e411; Ilyte) који омогућавају рад анализа из свих области клиничке биохемије. Уз класичне анализе за праћење метаболизма основних параметара (шећера, масти, протеина, креатинина, урее, билирубина, итд.), ензима (AST, ALT, GGT, ALP; AMY, итд.), електролита, микроелемената, радимо и јединствене анализе из области имунохемије везане за хормоне, туморске, срчане маркере, коштане маркере и маркере упалног процеса. Из програмa терапијског праћења лекова -Therapeutic drug monitoring (TDM) радимо одређивање нивоа vancomycina у серуму. Комплетна крвна слика је један од најзначајнијих хематолошких рутинских лабораторијских тестова. Одређивање хематолошких параметара се изводи на аутоматским анализаторима (Beckman Coulter, LH 780; Beckman Coulter, ACT diff.; Advia 2120i) који омогућавају добру диференцијацију при анализи крвне слике. Добра диференцијација је од непроцењиве важности јер пружа лекару велики број клинички значајних информација: за детекцију и праћење анемија, диференцијацију анемија, детекцију инфекција, алергија, системских хематолошких обољења и др. Мерење концентрације D-dimera је битан елемент у дијагностици дубоке венске тромбозе и плућне емболије.

У лабораторији се дневно обради око 400 узорака крви и других биолошких материјала болничких пацијената и око 40 узорака амбулантних пацијената.

Амбулантним пацијентима се раде анализе за дијагностику остеопорозе и анализе за контролу терапије остеопорозе.

Одељење микробиологије годишње прими и обради око 20000 микробиолошких узорака стационарних и амбулантних пацијената. Највећи број узорака чине брисеви рана (културе ткива, пунктати, ексудати), затим уринокултуре, брисеви грла и носа, хемокултуре, спутум/пулмонални секрет, копрокултуре, перианални отисци и брисеви, тест на токсин Clostridium difficile, култура на микобактерије, реуматске пробе (ASO и Waaler-Rose test). Уведени су и тестови на маркере трансмисивних болести (ЕLISA тестови и VDRL тест), за потребе коштане банке Института. Одељење врши и епидемиолошки надзор над целом болницом. У циљу превенције интрахоспиталних инфекција врши се контрола контаминације болничке средине узимањем брисева радних површина, прибора за јело, опреме и руку особља, као и контрола на клицоноштво. Врши се контрола стерилности материјала и процеса стерилизације у парним и сувим стерилизаторима. Такође, Одељење организује уписивање и транспорт материјала за патохистолошке прегледе на Институту за патологију, врши пријаву хроничних незаразних и заразних болести, надзор над болничким инфекцијама и организује и спроводи вакцинацију запослених против хепатитиса Б, сезонског грипа, као SARS COV 2 вируса

Планирање и спровођење јавних набавки и праћење реализације уговора;

Квалитативни и квантитативни пријем лекова и медицинских средстава, као и складиштење истих;

Издавање лекова са и ван листе лекова који се преписују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања;

Издавање лекова под посебним режимом издавања (лекови са опојним дрогама и лекови ван листе лекова);

Издавање медицинских средстава;

Праћење спровођења утврђених терапијских протокола лечења;

Пружање информација о лековима и медицинским средствима здравственим радницима;

Консултације са здравственим радницима у вези са рационалним избором врсте, дозе, облика и начина апликације лека за пацијента;

Kонсултације у области примене безбедне и ефикасне оралне антикоагулантне терапије;

Консултације у области антимикробне терапије базиране на терапијском мониторингу лека у серуму пацијента;

Праћење реакције пацијента на лек и пријава нежељених реакција на лек Агенцији за лекове и медицинска средства Републике Србије;

Консултације са здравственим радницима о правилној администрацији лека;

Административна обрада података о потрошњи лекова и медицинских средстава на Институту по одељењима;

Креирање политике рационалног коришћења лекова и медицинских средстава у сарадњи са другим здравственим радницима;

Континуирана едукација свих запослених на Одељењу;

Учествовање у клиничким испитивањима лекова и медицинских средстава;

Учествовање у међународном пројекту Европске сарадње у науци у технологији COST Action 15105 у области несташице лекова, и процене клиничко-фармаколошких потреба пацијената током процене алтернативних терапијских опција;

У сарадњи са Комисијом за лекове Института и Агенцијом за лекове и медицинска средства Републике Србије, Одељење за фармацеутску здравствену делатност спроводи активности у области фармаковигиланце, које се односе на прикупљање пријава нежељених реакција на лек, као и других проблема у вези са леком, а у циљу праћења безбедности лекова.