Служба за физикалну медицину и рехабилитацију


Начелник:


Главни физиотерапеут:

  • ВФТ Љиљана Илић

 

Активности Службе:

Рад се заснива на организовању и примени савремене дијагностике и физикалне терапије за све екстерне и интерне пацијенте, којима је овај вид терапије потребан. На oдељењу подразумева рад лекара – специјалисте физикалне медицине и рехабилитације са физиотерапеутским тимом на превенцији компликација имобилизације, на примени преоперативне и постоперативне рехабилитације и на рехабилитацији неоперативно лечених пацијената. Наставак започете рехабилитације за време хоспитализације, по отпусту пацијената, као и амбулантно лечених пацијената са повредама и обољењима локомоторног система се спроводи у оквиру Дневне болнице.

Терапијске методе: кинезитерапија, термотерапија, механотерапија, електротерапија, сонотерапија, ласер, магнетна терапија, радна терапија, и специјални програми кинезитерапије за децу са деформитетима кичменог стуба и грудног коша.

Рад у амбулантама: Сваки радни дан 08:00-14:00 часова.