Акредитација

Институт је стекао статус прве ортопедске акредитоване установе 2012. године на период од 3 године.  Сертификат број А-42-092012.

Институт за ортопедију Бањица је обновио акредитацијски статус 2015. године на период од 7 година. Сертификат број Р1-42-09/2016.

Институт за ортопедију Бањица је обновио акредитацијски статус 07.02.2023. године на период од 7 година.

24. септембра 2015. на Институту је одржан по први пут Стручни састанак на тему „Акредитација здравствених установа као начин унапређења комуникације између здравствених установа“ на коме су присуствовале три акредитоване  установе примарног нивоа здравствене заштите и три акредитоване установе секундaрног и тeрцијарног нивоа здравствене заштите.