Име: Институт за ортопедију Бањица

Адреса: Михаила Аврамовића 28, 11040, Београд

Телефон: +381 66 60 466

Фаx: 0117670507

Е-пошта: info@iohbb.edu.rs  

Званични сајт: www.iohbb.edu.rs

 

 

 

ПИБ: 100221390

Матични број: 07035900

Држава: Република Србија