Име: Институт за ортопедију Бањица

Адреса: Михаила Аврамовића 28, 11040, Београд

Телефон: +381 66 60 466

Фаx: 0117670507

Е-пошта: info@iohbb.edu.rs  

Званични сајт: www.iohbb.edu.rs

 

 

 

ПИБ: 100221390

Матични број: 07035900

Држава: Република Србија

 

У обављању здравствене делатности Институт пружа здравствене услуге на секундарном и терцијарном нивоу из следећих области здравствене заштите, специјалности и ужих специјалности, и то: 

 1) ортопедске хирургије и трауматологије;

 2) пластичне и реконструктивне хирургије и хирургије шаке,

 3) опште хирургије, интерне  медицине и педијатрије за хоспитализоване пацијенте;

 4) анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије;

 5) трансфузијске медицине;

 6) радиологије;

 7) физикалне медицине и рехабилитације;

 8) лабораторијске дијагностике;

 9) фармацеутске здравствене делатности преко болничке апотеке.