15.06.2020. (1)

ЈН 24/2020 - Потрошни материјал за стерилизацију за потребе Одељења за хируршке интервенције (Операциони блок)“

Конкурсна документација: ЈН 24/2020 - Потрошни материјал за стерилизацију за потребе Одељења за хируршке интервенције (Операциони блок)“

Позив за подношење понуде