Zakazivanje/otkazivanje ambulantnih pregleda

Na samom ulazu u Institut se sprovodi trijaža - merenje temperature, uzimanje podataka i uvid u medicinsku dokumentaciju. Obaveštavamo vas da na pregled, prijem ili intervenciju dođete najviše 30 minuta pre zakazanog vremena. Ukoliko dođete pre tog vremena nećete biti u mogućnosti da uđete u Institut.

Za vreme boravka u Institutu obavezno je poštovanje svih propisanih mera zaštite: nošenje maske (preko usta i nosa) kao i držanje propisanog rastojanja. Vaši pratioci ne ulaze u zgradu (osim za teško pokretne pacijente).

Za ambulantne preglede i dijagnostičke procedure test nije potreban.

Od 01.07.2021. zakazivanje ambulantnog pregleda za pacijente se vrši preko IZIS-a od strane izabranog lekara u domovima zdravlja.