Хитна служба

Институт је дежуран за ортопедске повреде понедељком, четвртком и петком од 07ч - 07ч.

Служба за хирургију кичменог стуба је дежурна 365 дана у години 24ч дневно