01.07.2020.

ЈН 38/2020 - Набавка медицинског потрошног материјала за потребе ИОХБ „Бањица“, по партијама

Конкурсна документација: ЈН 38/2020 - Набавка медицинског потрошног материјала за потребе ИОХБ „Бањица“, по партијама

Позив за подношење понуде

Измена конкурсне документације

Питања и одговори 1

Одлуке о додели оквирног споразума

Одлуке о обустави поступка Партија 5 и 11

Одлуке о обустави поступка Партија 13 и 23

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 17

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 18

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 21

Обавештење о обустави поступка Партија 5 и 11

Обавештење о обустави поступка Партија 13 и 23

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 1

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 4

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 6

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 16

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 22

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 24

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 2

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 3

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 20

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 15

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 12

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 19

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 8

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 9

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 10

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 7

Обавештење о закљученом уговору I

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 14

Обавештење о закљученом уговору II

Обавештење о закљученом уговору III

15.06.2020. (2)

ЈН 25/2020 - Претходни и периодични лекарски прегледи запослених на радним местима са повећаним ризиком у зони зрачења, лична дозиметријска контрола запослених у зони зрачења и дозиметријска контрола извора јонизујућих зрачења са годишњим прегледом рендген апарата у Институту за ортопедско-хируршке болести „Бањица“

Конкурсна документација: ЈН 25/2020 - Претходни и периодични лекарски прегледи запослених на радним местима са повећаним ризиком у зони зрачења, лична дозиметријска контрола запослених у зони зрачења и дозиметријска контрола извора јонизујућих зрачења са годишњим прегледом рендген апарата у Институту за ортопедско-хируршке болести „Бањица“

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору