23.04.2019.

ЈН 14/2019 - Набавка санитетског потрошног материјала за потребе ИОХБ „Бањица“, по партијама

Конкурсна документација: ЈН 14/2019 - Набавка санитетског потрошног материјала за потребе ИОХБ „Бањица“, по партијама

Позив за подношење понуде

Питања и одговори 1

Измена конкурсне документације

Питања и одговори 2

Одлуке о додели оквирног споразума Партије 2, 5, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 23, 24, 30

Одлуке о додели оквирног споразума Партије 31, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 52, 46, 60

Одлуке о додели оквирног споразума Партије 32, 33, 35, 40, 43, 44, 45, 46, 51, 53, 55, 57, 58, 59

Одлуке о додели оквирног споразума Партије 1, 6, 7, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29

Одлука о обустави поступка Партије 3, 12, 47, 48, 59, 50, 54

Одлука о обустави поступка Партија 4 и 8

Одлука о додели оквирног споразума Партија 24

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 6

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 7

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 52

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 53

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 13

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 14

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 15

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 22

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 43

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 19

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 29

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 56

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 57

Одлука о обустави поступка Партија 24

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 10

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 25

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 45

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 59

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 42

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 51

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 32

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 36

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 44

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 11

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 16

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 17

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 34

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 38

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 41

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 60

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 55

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 5

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 58

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 23

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 21

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 9

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 20

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 30

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 28

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 26

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 27

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 1

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 2

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 39

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 40

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 35

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 37

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 31

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 33

Обавештење о обустави поступка јавне набавке Партија 3, 4, 8, 12, 47, 48, 49, 50, 54

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 18

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 46

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - I

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - II

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - III

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - IV

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - V

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - VI

20.03.2019.

ЈН 06/2019 - Претходни и периодични лекарски прегледи запослених на радним местима са повећанм ризиком и запослених у зони зрачења, лична дозиметријска контрола запослених у зони зрачења и дозиметријска контрола извора јонизујућих зрачења са годишњим прегледом рендген апарата у Институту за ортопедско-хируршке болести „Бањица“

Конкурсна документација: ЈН 06/2019 - Претходни и периодични лекарски прегледи запослених на радним местима са повећанм ризиком и запослених у зони зрачења, лична дозиметријска контрола запослених у зони зрачења и дозиметријска контрола извора јонизујућих зрачења са годишњим прегледом рендген апарата у Институту за ортопедско-хируршке болести „Бањица“

Позив за подношење понуде

Питања и одговори

Питања и одговори 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору Партија 1,2,4

Обавештење о закљученом уговору Партија 3