01.11.2019.

ЈН 53/2019 - Прехрамбени производи за потребе исхране пацијената Института „Бањица“, по спецификацији Наручиоца, обликована по партијама

Конкурсна документација: ЈН 53/2019 - Прехрамбени производи за потребе исхране пацијената Института „Бањица“, по спецификацији Наручиоца, обликована по партијама

Позив за подношење понуде

Измена конкурсне документације

Питање и одговор

Одлуке о додели оквирног споразума

Одлука о обустави поступка за Партију 2

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 5

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 6

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 7

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 9

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 11

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 1

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 3

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 8

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 12

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 4

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 10

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - I

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - II

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - III

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - IV

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - V