25.07.2018. (1)

ЈН 43/2018 - Потрошни лабораторијски материјал за потребе Одељења микробиологије, по партијама

Конкурсна документација: ЈН 43/2018 - Потрошни лабораторијски материјал за потребе Одељења микробиологије, по партијама

Позив за подношење понуде

Питања и одговори 1

Одлука о обустави поступка за П13 и П16

Одлуке о додели оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 3 и 12

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 10

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 8,17, 18, 19

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 2

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 1, 4, 5, 6, 14

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 7 и 9

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 11 и 15

Обавештење о обустави поступка - Партија 13 и 16

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - I

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - II

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - III

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - IV

23.07.2018.

06.07.2018. (1)

ЈН 36/2018 - Набавка комплета ресорптивног уградног и потрошног материјала за реконструктивну хирургију лигамената и тетива колена, рамена, шаке и стопала, по партијама

Конкурсна документација: ЈН 36/2018 - Набавка комплета ресорптивног уградног и потрошног материјала за реконструктивну хирургију лигамената и тетива колена, рамена, шаке и стопала, по партијама

Позив за подношење понуде

Питања и одговори 1

Одлуке о додели оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 3,4,13,14,15

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 5,8,19

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 1,2,6,7,9,10,11,12,16,17,18,20

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - I

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - II

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - III

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - IV

27.06.2018.

ЈН 28/2018 - Набавкa платна, постељине и позамантерије за потребе организационих јединица на Институту за ортопедско-хируршке болести „Бањица“, по партијама

Конкурсна документација: ЈН 28/2018 - Набавкa платна, постељине и позамантерије за потребе организационих јединица на Институту за ортопедско-хируршке болести „Бањица“, по партијама

Позив за подношење понуде

Питања и одговори

Питања и одговори 2

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда-пријава

Одлуке о додели оквирног споразума

Одлука о обустави

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о закљученом оквирном споразуму бр.2

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - I

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - II

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - III

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - IV