25.12.2018.

ЈН 69/2018 - Набавка лабораторијског потрошног материјала, анестезиолошких медицинских средстава, једнократних сетова и рукавица, по партијама

Конкурсна документација: ЈН 69/2018 - Набавка лабораторијског потрошног материјала, анестезиолошких медицинских средстава, једнократних сетова и рукавица, по партијама

Позив за подношење понуде

Питања и одговори 1

Питања и одговори 2

Одлуке о додели оквирног споразума

Одлука о обустави поступка Партија 3

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 4

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 5

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 9

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 6

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 8

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 1

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 2

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 7

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама II

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама III

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама IV

12.12.2018.

ЈН 65/2018 - Набавка резервног дела РТГ цеви Toshiba E7252X за рендген апарат Vision U произвођача Visaris са транспортом, заменом, калибрацијом и пуштањем у рад на Одељењу за радиологију Института за ортопедско хируршке болести „Бањица“

Конкурсна документација: ЈН 65/2018 - Набавка резервног дела – РТГ цеви Toshiba E7252X за рендген апарат Vision U произвођача Visaris са транспортом, заменом, калибрацијом и пуштањем у рад на Одељењу за радиологију Института за ортопедско хируршке болести „Бањица“

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору