08.08.2018.

ЈН 30/2018 - Набавка уградног материјала за корекцију и деформацију кичменог стуба и вратну кичму за РФЗО пацијенте и пацијенте чије лечење не сноси РФЗО Републике Србије, по партијама

Конкурсна документација: ЈН 30/2018 - Набавка уградног материјала за корекцију и деформацију кичменог стуба и вратну кичму за РФЗО пацијенте и пацијенте чије лечење не сноси РФЗО Републике Србије, по партијама

Позив за подношење понуде

Invitation for Bids

Питања и одговори 1

Одлуке о додели оквирног споразума

Одлуке о додели оквирног споразума 2

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о закљученом оквирном споразуму 2

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - I

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - II

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - III

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - IV