08.08.2018.

ЈН 30/2018 - Набавка уградног материјала за корекцију и деформацију кичменог стуба и вратну кичму за РФЗО пацијенте и пацијенте чије лечење не сноси РФЗО Републике Србије, по партијама

Конкурсна документација: ЈН 30/2018 - Набавка уградног материјала за корекцију и деформацију кичменог стуба и вратну кичму за РФЗО пацијенте и пацијенте чије лечење не сноси РФЗО Републике Србије, по партијама

Позив за подношење понуде

Invitation for Bids

Питања и одговори 1

Одлуке о додели оквирног споразума

Одлуке о додели оквирног споразума 2

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о закљученом оквирном споразуму 2

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - I

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - II

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - III

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - IV

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - V

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - VI

30.07.2018.

ЈН 45/2018 - Потрошни материјал за апарате Vallеylab, Erbe и Conmed, по партијама за потребе Одељења за хируршке интервенције (Операциони блок)

Конкурсна документација: ЈН 45/2018 - Потрошни материјал за апарате Vallеylab, Erbe и Conmed, по партијама за потребе Одељења за хируршке интервенције (Операциони блок)

Позив за подношење понуде

Одлука о додели оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 1

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 4

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 2

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 3

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - I

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - II

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - III

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - IV

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - V

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - VI

25.07.2018. (1)

ЈН 43/2018 - Потрошни лабораторијски материјал за потребе Одељења микробиологије, по партијама

Конкурсна документација: ЈН 43/2018 - Потрошни лабораторијски материјал за потребе Одељења микробиологије, по партијама

Позив за подношење понуде

Питања и одговори 1

Одлука о обустави поступка за П13 и П16

Одлуке о додели оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 3 и 12

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 10

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 8,17, 18, 19

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 2

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 1, 4, 5, 6, 14

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 7 и 9

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 11 и 15

Обавештење о обустави поступка - Партија 13 и 16

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - I

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - II

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - III

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - IV

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - V

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - VI