15.11.2019.

ЈН 54/2019 - Набавка резервног дела Моноблок високонапонског генератора и РТГ цеви на С-луку рендген апарата ZIEHM SOLO, s.b. 51509 са транспортом, заменом, калибрацијом и пуштањем у рад у Служби за хируршке интервенције (ОП блок) Института за ортопедско хируршке болести „Бањица“

Конкурсна документација: ЈН 54/2019 - Набавка резервног дела – Моноблок високонапонског генератора и РТГ цеви на С-луку рендген апарата ZIEHM SOLO, s.b. 51509 са транспортом, заменом, калибрацијом и пуштањем у рад у Служби за хируршке интервенције (ОП блок) Института за ортопедско хируршке болести „Бањица“

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору