16.05.2019.

ЈН 15/2019 - Штампани материјал и обрасци за потребе одељења и служби Института за ортопедско-хируршке болести „Бањица“

Конкурсна документација: ЈН 15/2019 - Штампани материјал и обрасци за потребе одељења и служби Института за ортопедско-хируршке болести „Бањица“

Позив за подношење понуде

20.03.2019.

ЈН 06/2019 - Претходни и периодични лекарски прегледи запослених на радним местима са повећанм ризиком и запослених у зони зрачења, лична дозиметријска контрола запослених у зони зрачења и дозиметријска контрола извора јонизујућих зрачења са годишњим прегледом рендген апарата у Институту за ортопедско-хируршке болести „Бањица“

Конкурсна документација: ЈН 06/2019 - Претходни и периодични лекарски прегледи запослених на радним местима са повећанм ризиком и запослених у зони зрачења, лична дозиметријска контрола запослених у зони зрачења и дозиметријска контрола извора јонизујућих зрачења са годишњим прегледом рендген апарата у Институту за ортопедско-хируршке болести „Бањица“

Позив за подношење понуде

Питања и одговори

Питања и одговори 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору Партија 1,2,4

Обавештење о закљученом уговору Партија 3