08.07.2020.

ЈН 39/2020 - Набавка текстилног материјала (платна) и позамантерије за потребе организационих јединица ИОХБ „Бањица“, по партијама

Конкурсна документација: ЈН 39/2020 - Набавка текстилног материјала (платна) и позамантерије за потребе организационих јединица ИОХБ „Бањица“, по партијама

Позив за подношење понуде

25.06.2020.

ЈН 20/2020 - Набавка комплета ресорптивног уградног и потрошног материјала за реконструктивну хирургију лигамената и тетива колена, рамена, шаке и стопала, по партијама

Конкурсна документација: ЈН 20/2020 - Набавка комплета ресорптивног уградног и потрошног материјала за реконструктивну хирургију лигамената и тетива колена, рамена, шаке и стопала, по партијама

Позив за подношење понуде

15.06.2020. (2)

ЈН 25/2020 - Претходни и периодични лекарски прегледи запослених на радним местима са повећаним ризиком у зони зрачења, лична дозиметријска контрола запослених у зони зрачења и дозиметријска контрола извора јонизујућих зрачења са годишњим прегледом рендген апарата у Институту за ортопедско-хируршке болести „Бањица“

Конкурсна документација: ЈН 25/2020 - Претходни и периодични лекарски прегледи запослених на радним местима са повећаним ризиком у зони зрачења, лична дозиметријска контрола запослених у зони зрачења и дозиметријска контрола извора јонизујућих зрачења са годишњим прегледом рендген апарата у Институту за ортопедско-хируршке болести „Бањица“

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора