28.12.2018. (1)

ЈН 73/2018 - Конзервисани производи за потребе исхране пацијената Института „Бањица“, по спецификацији Наручиоца

Конкурсна документација: ЈН 73/2018 - Конзервисани производи за потребе исхране пацијената Института „Бањица“, по спецификацији Наручиоца

Позив за подношење понуде

28.12.2018.

ЈН 68/2018 - Одржавање инсталације медицинских гасова са одржавањем компресорске станице и вакуум станице на Институту „Бањица“, према спецификацији Наручиоца

Конкурсна документација: ЈН 68/2018 - Одржавање инсталације медицинских гасова са одржавањем компресорске станице и вакуум станице на Институту „Бањица“, према спецификацији Наручиоца

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора

12.12.2018.

ЈН 65/2018 - Набавка резервног дела РТГ цеви Toshiba E7252X за рендген апарат Vision U произвођача Visaris са транспортом, заменом, калибрацијом и пуштањем у рад на Одељењу за радиологију Института за ортопедско хируршке болести „Бањица“

Конкурсна документација: ЈН 65/2018 - Набавка резервног дела – РТГ цеви Toshiba E7252X за рендген апарат Vision U произвођача Visaris са транспортом, заменом, калибрацијом и пуштањем у рад на Одељењу за радиологију Института за ортопедско хируршке болести „Бањица“

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору