15.03.2019.

ЈН 02/2019 - Набавка и уградња врата на Институту за ортопедско-хируршке болести „Бањица“, по спецификацији Наручиоца

Конкурсна документација: ЈН 02/2019 - Набавка и уградња врата на Институту за ортопедско-хируршке болести „Бањица“, по спецификацији Наручиоца

Позив за подношење понуде

13.03.2019.

ЈН 03/2019 - Одржавање неопходне додатне опреме за CT скенер, произвођача „AGFA Health Care N.V.”за потребе Института за ортопедско хируршке болести „Бањица“

Конкурсна документација: ЈН 03/2019 - Одржавање неопходне додатне опреме за CT скенер, произвођача „AGFA Health Care N.V.”за потребе Института за ортопедско хируршке болести „Бањица“

Позив за подношење понуде

12.03.2019.

ЈН 01/2019 - Одржавање NexTBIZ интегрисаног програмског пакета за финансијско и материјално рачуноводство за потребе Института за ортопедско хируршке болести „Бањица“

Конкурсна документација: ЈН 01/2019 - Одржавање NexTBIZ интегрисаног програмског пакета за финансијско и материјално рачуноводство за потребе Института за ортопедско хируршке болести „Бањица“

Позив за подношење понуде

25.12.2018.

ЈН 69/2018 - Набавка лабораторијског потрошног материјала, анестезиолошких медицинских средстава, једнократних сетова и рукавица, по партијама

Конкурсна документација: ЈН 69/2018 - Набавка лабораторијског потрошног материјала, анестезиолошких медицинских средстава, једнократних сетова и рукавица, по партијама

Позив за подношење понуде

Питања и одговори 1

Питања и одговори 2

Одлуке о додели оквирног споразума

Одлука о обустави поступка Партија 3

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 4

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 5

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 9

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 6

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 8

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 1

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 2

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 7