17.09.2019.

ЈН 45/2019 - Потрошни материјал за потребе постројења за стерилизацију медицинског инфективног отпада, по партијама

Конкурсна документација: ЈН 45/2019 - Потрошни материјал за потребе постројења за стерилизацију медицинског инфективног отпада, по партијама

Позив за подношење понуде

22.08.2019.

ЈН 43/2019 - Набавка хируршког шавног материјала за потребе Службе за хируршке интервенције (ОП блока) према спецификацији Наручиоца

Конкурсна документација: ЈН 43/2019 - Набавка хируршког шавног материјала за потребе Службе за хируршке интервенције (ОП блока) према спецификацији Наручиоца

Позив за подношење понуде