Служба за лабораторијску, радиолошку, патолошко-анатомску и другу дијагностику


Начелник:


Главна сестра:

  • Гордана Грбовић

 

Активности Одељења

Одељење је специјализовано за спровођење лабораторијских анализа из области савремене клиничке дијагностике. Применом најсавременијих апарата омогућено је да пацијент у најкраћем року добије резултате неопходних анализа за успостављање дијагнозе, праћење тока болести и ефикасности примењене терапије.

Одређивање лабораторијских анализа се изводи на аутоматским анализаторима (Beckman Coulter, AU640; Beckman Coulter, AU400; Roše, Cobas e411; Ilyte) који омогућавају рад анализа из свих области клиничке биохемије. Уз класичне анализе за праћење метаболизма основних параметара (шећера, масти, протеина, креатинина, урее, билирубина, итд.), ензима (AST, ALT, GGT, ALP; AMY, итд.), електролита, микроелемената, радимо и јединствене анализе из области имунохемије везане за хормоне, туморске маркере, срчане маркере, коштане маркере и маркере упалног процеса.

Комплетна крвна слика је један од најзначајнијих хематолошких рутинских лабораторијских тестова. Одређивање хематолошких параметара се изводи на аутоматским анализаторима (Beckman Coulter, HMX; Beckman Coulter, ACT diff.) који омогућавају добру диференцијацију при анализи крвне слике. Добра диференцијација је од непроцењиве важности јер пружа лекару велики број клинички значајних информација: за детекцију и праћење анемија, диференцијацију анемија, детекцију инфекција, алергија, системских хематолошких обољења, детекцију поремећаја хемостазе, праћење радио и хемотерапије и др. Мерење концентрације димера је битан елемент у дијагностици дубоке венске тромбозе и плућне емболије.

На одељењу постоје образовне активности које подразумевају обављање праксе и медицинских активности у оквиру различитих области лабораторијске дијагностике: биохемије, имунохемија, хематологије и анализа урина за студенте високе здравствене школе струковних студија. Обављају се вежбе за ђаке средње медицинске школе Звездара.

У лабораторији се дневно обради око 400 узорака крви и других биолошких материјала болничких пацијената и око 40 узорака амбулантних пацијената. Амбулантним пацијентима се раде анализе за дијагностику остеопорозе и анализе за контролу терапије остеопорозе.

 

Рад у амбулантама: Сваки радни дан 8 - 13.00h. Сваки лекар има амбулантни дан усклађен са радом ортопеда одељења на коме је физијатар консултант. Поред наведених активности физијатри Института су обавезни чланови интерног конзилијума за остеопорозу.

 


ОДЕЉЕЊЕ БИОХЕМИЈСКЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ


Начелник:


Главна сестра:

  • Гордана Грбовић

 

Активности Одељења

Одељење је специјализовано за спровођење лабораторијских анализа на аутоматским анализаторима (Beckman Coulter, AU640; Beckman Coulter, AU400; Roshe, Cobas e411; Ilyte) који омогућавају рад анализа из свих области клиничке биохемије. Уз класичне анализе за праћење метаболизма основних параметара (шећера, масти, протеина, креатинина, урее, билирубина, итд.), ензима (AST, ALT, GGT, ALP; AMY, итд.), електролита, микроелемената, радимо и јединствене анализе из области имунохемије везане за хормоне, туморске маркере, срчане маркере, коштане маркере и маркере упалног процеса. Из програмa терапијског праћења лекова -Therapeutic drug monitoring (TDM) радимо одређивање нивоа vancomycina у серуму. Комплетна крвна слика је један од најзначајнијих хематолошких рутинских лабораторијских тестова. Одређивање хематолошких параметара се изводи на аутоматским анализаторима (Beckman Coulter, LH 780; Beckman Coulter, ACT diff.) који омогућавају добру диференцијацију при анализи крвне слике. Добра диференцијација је од непроцењиве важности јер пружа лекару велики број клинички значајних информација: за детекцију и праћење анемија, диференцијацију анемија, детекцију инфекција, алергија, системских хематолошких обољења и др. Мерење концентрације D-dimera је битан елемент у дијагностици дубоке венске тромбозе и плућне емболије.

У лабораторији се дневно обради око 400 узорака крви и других биолошких материјала болничких пацијената и око 40 узорака амбулантних пацијената. Амбулантним пацијентима се раде анализе за дијагностику остеопорозе и анализе за контролу терапије остеопорозе.

Радно време лабораторије: Лабораторија ради 24 часа. Узимање биолошког материјала за амбулантне пацијенте се врши од 08-9.30 часова, а издавање резултата 09-17.00 часова.

Prim. dr sc. med. Радмила Ковачевић, начелник Одељења

 


ОДЕЉЕЊЕ МИКРОБИОЛОГИЈЕ


Начелник:


Главна сестра:

  • ЛT Романа Цветојевић

 

Активности Одељења

Одељење микробиологије годишње прими и обради око 20.000 микробиолошких узорака стационарних и амбулантних пацијената. Највећи број узорака чине брисеви рана (културе ткива, пунктати, ексудати), затим уринокултуре, брисеви грла и носа, хемокултуре, спутум/пулмонални секрет, копрокултуре, перианални отисци и брисеви, тест на токсин Clostridium difficile, култура на микобактерије, реуматске пробе (ASO и Waaler-Rose test). Уведени су и тестови на маркере трансмисивних болести (ЕLISA тестови и VDRL тест), за потребе коштане банке Института.

Одељење врши и епидемиолошки надзор над целом болницом. У циљу превенције

интрахоспиталних инфекција врши се контрола контаминације болничке средине узимањем брисева радних површина, прибора за јело, опреме и руку особља, као и контрола на клицоноштво. Врши се контрола стерилности материјала и процеса стерилизације у парним и сувим стерилизаторима. Такође, Одељење организује уписивање и транспорт материјала за патохистолошке прегледе на Институту за патологију, врши пријаву хроничних незаразних и заразних болести, надзор над болничким инфекцијама и организује и спроводи вакцинацију запослених против хепатитиса Б и сезонског грипа.

Радно време Службе: Радним данима 07-19.00 часова, суботом 07-13.00 часова.

Dr Соња Константиновић, начелник Одељења

 

  


ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАДИОЛОГИЈУ


Начелник:


Руководилац ултразвучног кабинета:


Руководилац ултразвучног кабинета:

  • ВРТ Иван Бранковић

 

Активности Радиолошког Кабинета

Основна делатност радиолошког кабинета су радиографије и радиоскопије коштано-зглобног система. Радиолошки кабинет се састоји из одељенског дела кабинета, амбулантног кабинета и скенер кабинета. Одељенски део кабинета обавља радиографије и радиоскопије одељенских пацијената, мерење коштане масе одељенских и амбулантних пацијената. Амбулантни део кабинета обавља радиографије амбулантних и хитних пацијената. Скенер кабинет обавља прегледе одељенских и амбулантних пацијената.

Радно време Кабинета:

Одељенски РТГ: Сваки радни дан 07-13.00 часова;

Амбулантни РТГ: Сваки радни дан 07-20.00 часова;

У данима хитне службе (понедељак/четвртак): 24 часа - хитни пацијенти;

Мерење коштане масе: Сваки радни дан 07-13.00 часова;

Скенер: Сваки радни дан 07-13.00 часова.

 

Активности Ултразвучног Кабинета:

На ИОХБ “Бањица” је 1989. године уведена је ултразвучна дијагностика са примарним циљем систематског скрининга кукова код новорођенчади и одојчади, дијагностиковања и лечења ортопедско-трауматолошких акутних и хроничних стања коштано-зглобно, мишићно-тетивних лезија, као и дијагностиковања патологије тумора локомоторног система. ИОХБ “Бањица” је референтни центар дијагностике и едукативан центар за лекаре разних профила (ортопеде, педијатре, радиологе...), опредељене за ултразвучну дијагностику из области ортопедије и трауматологије. Данас се на ИОХБ “Бањица” годишње обави око 1500 прегледа кукова новорођенчади и одојчади, 300 прегледа ортопедско-трауматолошких стања, 600 прегледа кардиоваскуларне и абдоминалне патологије .

 

Dr Јесенка Гребенаровић, начелник Одељења
Dr Агница Петковић, руководилац УЗ кабинета