Одељење за трансфузиологију


Начелник сектора заједничких медицинских делатности:

 • Prim. dr sc. med. Ненад Лујић

Начелник одељења:

 • Prim. dr sc. med. Лепосава Сикимић (специјалиста трансфузиолог)

Главна сестра:

 • Славица Миловановић

 

 

Активности Одељења

 

 

Одељење трансфузиологије је конципирано као Болничка банка крви. Делатности су:

 

 • Снадбевање крвљу и дериватима крви за потребе хируршког оперативног  програма
 • Извршење неопходних имунохематолошких испитивања крви пацијената (одређивање крвно групне припадности у оквиру крвно групних система; одређивање присуства антиеритроцитних антитела)
 • Извођење тестова подношљивости крви у оквиру припреме крви за трансфузију (унакрсни тестови, интерреакције)
 • Извођење програма аутологних трансфузија (предепозит, хемодилуција, интра и пост оперативно спасавање крви)
 • Обављање тестова из области хемостазе (преоперативно извођење скрининг тестова, лабораторијска дијагностика поремећаја хемостазе, испитивање функције тромбоцита, ротациона тромбоеластриометрија)
 • Контрола ефикасности примењене антикоагулантне терапије у склопу третмана одељенских болесника
 • Консултативна делатности из области трансфузиологије

 

 

Одељење је надлежно за:

 

 • Рационалну  примену крви и продуката од  крви, као и за безбедно руковање крвљу и продуктима од крви .
 • Администрирање у области  издавања  крви  и  крвних продуката у оквиру болничког информационог система што подразумева и праћење и неочекиваних реакција  код пацијената у вези  са  трансфузијом крви и  крвних компонената, уз обавезу  пријављивања свих посттрансфузијских реакција и даље испитивање по установљеним  оперативним  процедурама.

 

 

Одељење се бави и научно-образовним и истраживачким активностима што подразумева и менторске активности у оквиру специјализације из клиничке трансфузиологије, као и учешће у различитим клиничким испитивањима.

 

Лекари Одељења су чланови Секције за трансфузиологију СЛД, Удружења за трансфузиологију Републике Србије; редовни учесници и предавачи  на домаћим и међународним конгресима трансфузиолога.

 

Радно време Одељења: Трансфузиолошка делатност је распоређена по типу сменског рада за техничаре-трансфузисте у току 24 часа и 365 дана годишње. Специјалиста трансфузиолог је приправан 24 часа током 365 дана годишње