Одељење за трансфузиологију


Начелник сектора заједничких медицинских делатности:


Начелник одељења:


Главна сестра:

  • Славица Миловановић

 

 

Активности Одељења

 

 

Одељење трансфузиологије је конципирано као Болничка банка крви. Делатности су:

 

  • Снадбевање крвљу и дериватима крви за потребе хируршког оперативног  програма
  • Извршење неопходних имунохематолошких испитивања крви пацијената (одређивање крвно групне припадности у оквиру крвно групних система; одређивање присуства антиеритроцитних антитела)
  • Извођење тестова подношљивости крви у оквиру припреме крви за трансфузију (унакрсни тестови, интерреакције)
  • Извођење програма аутологних трансфузија (предепозит, хемодилуција, интра и пост оперативно спасавање крви)
  • Обављање тестова из области хемостазе (преоперативно извођење скрининг тестова, лабораторијска дијагностика поремећаја хемостазе, испитивање функције тромбоцита, ротациона тромбоеластриометрија)
  • Контрола ефикасности примењене антикоагулантне терапије у склопу третмана одељенских болесника
  • Консултативна делатности из области трансфузиологије

 

 

Одељење је надлежно за:

 

  • Рационалну  примену крви и продуката од  крви, као и за безбедно руковање крвљу и продуктима од крви .
  • Администрирање у области  издавања  крви  и  крвних продуката у оквиру болничког информационог система што подразумева и праћење и неочекиваних реакција  код пацијената у вези  са  трансфузијом крви и  крвних компонената, уз обавезу  пријављивања свих посттрансфузијских реакција и даље испитивање по установљеним  оперативним  процедурама.

 

 

Одељење се бави и научно-образовним и истраживачким активностима што подразумева и менторске активности у оквиру специјализације из клиничке трансфузиологије, као и учешће у различитим клиничким испитивањима.

 

Лекари Одељења су чланови Секције за трансфузиологију СЛД, Удружења за трансфузиологију Републике Србије; редовни учесници и предавачи  на домаћим и међународним конгресима трансфузиолога.

 

Радно време Одељења: Трансфузиолошка делатност је распоређена по типу сменског рада за техничаре-трансфузисте у току 24 часа и 365 дана годишње. Специјалиста трансфузиолог је приправан 24 часа током 365 дана годишње