Одељење за научно-истраживачки рад и медицинску информатику


Помоћник директора за образовни и научно-истраживачки рад:


Руководилац Одељења за научно-истраживачки рад и медицинску информатику:


Шеф Одсека за медицинску информатику:

  • Јелена Мијушковић

Сестра сарадник за образовну делатност и КМЕ:

  • Снежана Пејновић

 

 

Активности Одељења

Специјална ортопедско-хируршка болница је 1965. године регистрована као научна установа. Одељење за научно-истраживачки рад основано је 1. фебруара 1973. године, спајањем библиотеке и фотолабораторије, а избором dr Милана Митровића за начелника. Од стране лекара Болнице септембра 1970. године покренут је први број часописа “Acta orthopaedica Iugoslavica.” На челу овог одељења у наредном периоду су били: dr Здеслав Милинковић, dr Бранко Сбутега, dr Горан Чобељић и dr Весна Николић (од јануара 2016).

Данас основна делатност Одељења је праћење свих научних и стручних састанака и скупова на којима се разматра проблематика везана за ортопедску хирургију, физикалну медицину и рехабилитацију, пластичну хирургију, општу хирургију, као и тематика везана за средњи медицински кадар. Одељење координише и рад Института и Медицинског факултета у Београду, посебно у домену стицања и реизбора научних звања (која нису директно везана за факултет). Једна од главнх делатности овог одељења је планирање и спровођење Континуиране медицинске едукације (КМЕ) медицинских радника са нижом, вишом и високом стручном спремом (медицинских сестара и техничара, лекара различитих специјалности и других медицинских радника и сарадника). Важан део активности одељења је праћење учешћа наших здравствених радника у пројектима и студијама које организују различите институције из земље и иностранства.  

  

  

Одсек за праћење и унапређење квалитета рада:

Одсек се стара о сталном унапређењу квалитета здравствене заштите у сарадњи са Комисијом за унапређење квалитета рада. Ова активност се континуирано спроводи и од стране сестара и техничара задужених за рад на унапређењу и контроли квалитета здравствене заштите Установе, што уједно и представља основни задатак Одсека. Институт је стекао статус прве ортопедске акредитоване установе 2012. године (на период од 3 године) и 2015. године (на период од 7 година), захваљујући несебичним залагањима чланова акредитованих тимова на челу са координатором Prim. dr sc. med. Весном Николић. Од децембра 2015. године сви запослени су у могућности да се информишу о интерним темама и дешавањима на Институту у електронском часопису “Институт инфо”.  

  

  

Одсек за медицинску информатику:

Одсек медицинске информатике обезбеђује несметано свакодневно  функционисања свих информационих система на Институту, рачунарске мреже ,интернета и целокупне хардверске опреме. Активности одсека су администрирање свих информационих система и помоћ свим корисницима система у раду.Од почетка функционисања ИЗИС-а запослени у одсеку медицинске информатике се баве администрацијoм календара рада свих лекара у установи. Одсек се бави и планирањем и унапређењем софтвера и мрежне инфраструктуре, оптимизацијом коришћења хардвера, као и редовним ажурирањем сајта Института.